Konst på väg till jobbet

Och så bjuder The New Beauty Council in till ett samtal om det offentliga rummet undet temat ”Konsten att spegla sig i staden”. Representanter från konstvetenskapen, den offentliga konsten, arkitekturen, psykologin och PR-världen deltar. ”På samma sätt som arkitektur, stadens planering och offentlig konst kan vara begränsande kan det också vara inspirerande. Eftersom arkitektur och konst inte bara är utan även gör kan man genom olika iscensättningar faktiskt påverka människors livsstil och vanor. Idéer grundade i estetiska värden skapar ramar för vår byggda miljö och organiserar därmed inte bara våra städer och handlingar utan även våra tankar.”

The New Beauty Council i Modernautställningen 2010

Under eftermiddagen den 6 november bjuder NBC in till ett samtal om det offentliga rummet och det visuellas makt med representanter från konstvetenskapen, den offentliga konsten, arkitekturen, psykologin och PR-världen. På samma sätt som arkitektur, stadens planering och offentlig konst kan vara begränsande kan det också vara inspirerande. Eftersom arkitektur och konst inte bara är utan även gör kan man genom olika iscensättningar faktiskt påverka människors livsstil och vanor. Idéer grundade i estetiska värden skapar ramar för vår byggda miljö och organiserar därmed inte bara våra städer och handlingar utan även våra tankar. Här talar vi om hur.

TID: 14.30 – 17.30
PLATS: FORSKARRUMMET, MODERNAUTSTÄLLNINGEN 2010, MODERNA MUSEET, STOCKHOLM
DATUM: 6 NOVEMBER 2010
SPRÅK: SVENSKA
ENTRÉ: 100 KR ORDINARIE, 80 KR REDUCERAT

The New Beauty Council (NBC) jobbar med idén om karnevalen som konstnärlig strategi för att på olika sätt undersöka och iscensätta situationer som inbegriper förskjutningar av identiteter och roller. Gästerna i samtalet är därför ombedda att spegla sig i varandras åsikter och prova på en annan tankedräkt än sina egna en liten stund. För att underlätta den här “mentala dragen” utgår samtalet från en metod inspirerad från psykoterapin. Varje inbjuden gäst har förberett en introduktion av sig själv och sin relation till ämnet som presenteras av någon av de andra gästerna, ungefär som i en gruppterapiövning. Tillvägagångssättet utgår ifrån tanken, att den performativa kraften i att uttala någon annans ord ger en annan förståelse för den andres perspektiv.

MEDVERKANDE
Maria Sandgren psykolog och forskare på institutionen för Kultur och kommunikation vid Södertörns högskola med inriktning mot estetisk psykologi, genus och den musicerande människan.
Jessica Sjöholm Skrubbe konstvetare och forskare med genusperspektiv med intresse för det offentliga rummet vid Stockholms och Uppsala universitet.
Mårten Castenfors sedan september 2008 chef för Liljevalchs konsthall i Stockholm, och även ansvarig för den offentliga utsmyckningen i staden. Tidigare var Mårten också varit ansvarig för SAK – Sveriges allmänna konstförening samt varit verksam som konstkritiker, först på Göteborgs-Posten och senare på Svenska Dagbladet.
Per Hasselberg konstnär och upphovsman till det offentliga konstprojektet Småstugebyrån som också ingår i Modernautställningen.
Marie-Louise Richards arkitekt och grundare av Madam Arkitekt och Studio Urban Dialogue samt arbetar med strategisk kommunikation för Mafioso PR.
The New Beauty Council. Samtalet modereras av The New Beauty Council (NBC) Thérèse Kristiansson, konstnär och arkitekt och Annika Enqvist, curator. Genom samtal och iscensatta situationer samarbetar NBC med personer och institutioner som formar och tolkar stadsrummet. Syftet är att göra staden flexibel så att fler gillar den mer och att använda konst för att skapa nya upplevelser genom möten, förhandlingar och dialoger. NBC jobbar alltså med frågor som vem staden är till för och vem som bestämmer hur den ska se ut och fungera.

KONTAKT & PRESSBILDER
Annika Enqvist, curator: 070 205 83 08
Thérèse Kristiansson, konstnär och arkitekt: 0704 53 70 10
Foto: Marie Carlsson