Angående Claes Thunblads uttalande i P3 Nyheter

Laglig vägg i Malmö.

Den som får anses vara Stockholms stads officiella graffitidebattör, Claes Thunblad på Trafikkontoret, uttalade sig idag i P3 Nyheter i ett inslag om nolltoleransen i Stockholm.

– Förespråkarna för [lagliga väggar] tror att om man sträcker ut den lagliga handen så försvinner det olagliga, men det är ganska okunnigt, sa han i inslaget.

Jag vill bara påpeka att såvitt jag vet har ingen tongivande debattör i Sverige som förespråkar lagliga väggar påstått att lagliga väggar är ett sätt att bli av med olaglig graffiti – varken jag själv eller någon annan jag känner till. Möjligen kan lagliga väggar ha en liten, minskande effekt på den olagliga graffitin, men detta finns det endast vaga belägg för och är inget som jag tror bör framhävas som något huvudargument. De flesta debattörer ser snarare lagliga väggar som en demokratifråga, eller har något annat argument. Om någon som läser detta har exempel på motsatsen så tipsa gärna om varifrån Claes Thunblad kan ha fått denna uppfattning.