Bred majoritet vill ha lagliga väggar

En bred majoritet, 61 procent av befolkningen, vill att det ska finnas lagliga graffitiväggar. Det visar en färsk opinionsundersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Riksteatern i samband med graffitievenemanget Art of the Streets, som äger rum i Stockholm just nu. Resultatet går på tvärs mot vad nolltoleransförespråkarna i Stockholm har hävdat. De bygger sin politik på ett förmodat starkt folkligt stöd för nolltoleransen, men nu är det upp till bevis för motståndet mot lagliga graffitiväggar.

– Stockholms stad har en förlegad konstsyn. Graffiti är en självklar konstform, inte bara för Riksteatern utan för de flesta människor i Sverige idag. Nu när vi får det svart på vitt med Sifos opinionsundersökning kanske politiker kan börja inse sitt misstag. Det är dags att vakna upp, möta verkligheten och skrota nolltoleransen som inte hör hemma i en modern kulturhuvudstad, eller i en demokrati. Det klotterpolicyn gör, såsom den är formulerad idag, är att kollektivt bestraffa konstnärer och kriminalisera ungdomar med ett kreativt behov, säger Ceylan Holago, producent på Riksteatern.

Frågan som ställdes i undersökningen var ”Hur ställer du dig till att tillgängliggöra väggar i stadsmiljön där vem som helst kan få utöva konstformen graffiti?” Av samtliga svarande var 61 procent ganska eller mycket positiva till öppna väggar. I åldersgruppen 15-34 år var siffran 71 procent. 2922 respondenter har deltagit i undersökningen, som genomfördes vecka 26, det vill säga innan sommarens graffitidebatt drog igång. Enligt undersökningen är det något fler kvinnor än män som är positiva till lagliga väggar, 68 respektive 53 procent.

Ceylan Holago och Rani Kasapi på Riksteatern har även skrivit en debattartikel i ämnet i Svenska Dagbladet idag, där de hävdar att Stockholms stads klotterpolicy strider mot yttrandefriheten.