Debatten fortsätter

Idag på SVDs Brännpunkt svarar Christoffer Järkeborn och Ulla HamiltonRiksteaterns debattartikel från i lördags.

Huruvida påståendet om att nolltoleransen bryter mot grundlagen om yttrandefrihet lämnar jag därhän. Jag är ingen advokat, och känner att just det är lite trivialt att diskutera, även om det säkert är intressant ur ett rent juridiskt perspektiv. Jag vill dock passa på att punktera några av de ovan nämndas argument i denna debattartikel då jag tycker den är synnerligen illa skriven, inte bemöter Riksteatern särskilt mycket, men framför allt som den innehåller ett antal märkligheter.

Så här lyder artikeln, och jag tar mig friheten att kommentera de flesta av argumenten i den.

Riksteatern skriver att Stockholms stads nolltolerans mot klotter
och olaglig graffiti strider mot grundlagen och är upprörda över
att Stockholm inte låter dem annonsera på stadens kulturtavlor
inför sin graffitifestival Art of the Streets – en festival som
förra året ledde till ökad skadegörelse i Stockholm och kostnader
för skattebetalarna i Stockholm (Brännpunkt 13/8).

Inte ett enda bevis har framlagts om att förra årets Art of the Streets ledde till ökat klotter i Stockholm.

Stockholm antog 2007 en tuff nolltolerans mot klotter, olaglig
graffiti och liknande skadegörelse. Det gjorde vi därför att
Stockholm ska vara en ren snygg och trygg stad att vara stolt över.
Även SL, Fastighetsägarna i Stockholm och 24 av länets 26 kommuner
har ställt sig bakom policyn.

Denna policy förbjuder också i praktiken att bildlärare på kommunala skolor inte ens får diskutera konstformen graffiti med intresserade elever, en tjänsteman på LAVA i kulturhuset beklagade sig för Christoffer Järkeborn under debatten på AOTS i lördags att hon inte får ha workshops i bland annat virkad graffiti – med mera.

Är också detta något att vara stolt över?

(se gärna debatten – mycket intressant)

Vi ser i Stockholm ett tydligt trendbrott som är resultatet av att
många står bakom en konsekvent och tuff hållning mot olaglig graffiti.
Mellan 2009 och 2010 minskade antalet anmälda klotterbrott från 46000
till 36000, en minskning med hela 10000. SL:s kostnader för klotter och
skadegörelse har minskat med 40 miljoner under samma period.

Samtidigt ökade klottret i Stockholm under våren jämfört med samma period förra året. (se klippet från Mitt i)
Järkeborn bemötte detta under debatten med att man ”brukar jämföra års-siffror”, vilket är lite märkligt med tanke på att man samtidigt kan visa på att klottret ökade under en viss helg förra året – när Art of the Streets begav sig förra året, utan att ha belägg för detta, utan att ha några jämförande siffror med andra helger på året.

I kommuner utan nolltolerans och med lagliga klotterväggar man kan man i
stället se hur skadegörelsen ökar.
I Malmö ledde den senaste lagliga klotterväggen till att skadegörelsen
ökade med 30 procent i närområdet.

Detta bemöter Kolbjörn bra i artikeln ”Christoffer Järkeborn får en bok”, så jag låter bli att skriva något om det här då han har mer koll på hur det ser ut där.

I Umeå där man under flera år haft en laglig klottervägg kunde polisen och
politikerna konstatera att väggen ledde till ökad skadegörelse och man beslutade
därför att ta bort väggen.

Att man tog bort väggen berodde på helt andra orsaker, inte att den ledde till ökad skadegörelse. Under debatten i lördags framkom också att man är på väg att sätta upp en ny vägg.
Man kan läsa mer om situationen i Umeå på Umeå Kommuns hemsida. Där framkommer också att av 22 tillfrågade remissinstanser svarade 19, av dessa var 14 var emot att väggen skulle upphöra, något som talar starkt för att väggen kommer att komma tillbaka, detta trots att ett beslut inte ännu är taget om det.

Trots att Art of the Streets förra året ledde till ökad skadegörelse i Stockholm
har Riksteatern i år bjudit in flera graffitiutövare som vägrar ta avstånd från
olaglig graffiti utan tvärtom menar att det är en del av konstformen och något som
ska uppmuntras.

Jag kan upprepa det jag skrev tidigare, det finns inga belägg för att Art of the Streets förra året ledde till ökad skadegörelse i Stockholm.
Vad det gäller vilka gäster Riksteatern bjuder in har varken Christoffer Järkeborn eller Ulla Hamilton med att göra så vitt jag vet. De allra flesta av gästerna på Art of The Streets är nyfikna på gatukonst och graffiti och vill lära sig mer. Det blir mer och mer tydligt på att dessa två moderata politiker är ganska ointresserade av att diskutera frågan om nolltoleransen och lagliga väggar på ett ansvarsfullt sätt.

Dessutom kommer Riksteatern att sälja sprayflaskor och sätta upp en
klottervägg.

Såvitt jag känner till så var det Highlights och inte Riksteatern som sålde sprayflaskorna, det framgick ganska tydligt.

Under debatten i lördags framkom också att det inte finns några vetenskapliga belägg för att lagliga väggar leder direkt till ökat klotter/skadegörelse. Solveig Hollari från BRÅ var väldigt tydlig på den punkten, men både hon och den finske kulturministern Paavo Arihnmäki välkomnade projekt där man kunde undersöka detta – genom att öppna lagliga väggar.

Att dessutom använda tempuset ”kommer” i en artikel som publiceras fyra dagar efter att Art of the Streets slutat tyder på att artikeln är skriven innan eventet, eller i alla fall innan debatten i lördags. Hade Christoffer Järkeborn lyssnat och varit mottaglig för argument under debatten, läst på i ämnet, hade deras debattartikel sett ganska annorlunda ut – hoppas jag. Om inte så tyder det bara på att man inte är villig att lyssna på fakta eller motargument utan att man är så extremt tjurig i den här frågan att man vägrar utvärdera och ompröva sin ”tuffa” politik.

Det är på tiden att Riksteatern, som får 250 miljoner kronor av skattebetalarnas
pengar i bidrag, börjar ta sitt ansvar för att bekämpa skadegörelse och
olaglig graffiti.
Stockholms stad kommer definitivt att fortsätta sitt framgångsrika arbete för att
Stockholm ska vara en ren, snygg och trygg stad utan
klotter och olaglig graffiti.

Och jag lovar att fortsätta hävda att moderaterna har fel.
Jag lovar också att fortsätta mitt framgångsrika arbete för att lyfta fram intressant gatukonst ifrån folket, något som gör staden både snygg och trygg.

ULLA HAMILTON (M)
trafikborgarråd i Stockholms stad
CHRISTOFFER JÄRKEBORN (M)
ledamot kommunfullmäktige i Stockholms stad

Kul att se namnet Ulla Hamilton igen, undrar dock hur det kommer sig att hon nu sticker fram huvudet efter att varit tyst om denna fråga hela sommaren?


Stockholms finansborgarråd, Sten Nordin, kommenterar också denna debattartikel på sin blogg. Bland annat skriver han att ”Polisen kan inte ingripa mot unga som har sprejburkar i händerna om ungdomarna kan säga att de är på väg till en ”laglig grafittivägg””. Misstänker att han med detta försöker motverka lagliga väggar med det gamla totalt hejdlöst korkade argumentet om att dessa försvårar polisens arbete.

Det finns ett otal ställen man kan måla laglig graffiti, på duk, hemma i trädgården och så vidare – och det är sådant som redan sker. Jag känner till ett flertal ateljéer där man kan måla lagligt, sedan är det också så att man kan använda ”sprejburkar” till annat än just graffiti/klotter. Det blir inte mer olagligt att bära omkring på en ”sprejburk” bara för att det inte finns en ”laglig vägg” i närheten. Järkeborn själv påpekade under debatten i lördags att Stockholms Stad inte kan påverka ifall man vill ”måla i sin egen trädgård ute i Enskede”.

Socialdemokraterna har nu vänt i frågan om klotterpolicyn och vill slopa den. Även Kristdemokraterna tycker, genom Ulf Lönnberg, ordförande i KD:s kulturpolitiska nätverk i Stockholm, att ”Dokumentet ”Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm” är bristfällig och dess tillämpning skapar konflikter som motverkar dess syfte.”

I övrigt – se gärna debatten från i lördags, den är väldigt sevärd, inte bara för att det framkommer att Christoffer Järkeborn är hopplöst opåläst och att partipiskan verkar vina ganska hårt hos de nya moderaterna, men också vad det finns för argument att ta till om man vill diskutera frågan. Paavo Arhinmäki har en mängd vettiga åsikter om hur man ska hantera graffiti och klotter i samhället.