Trafiknämnden: street art får oss att lysa upp och le

Vi fortsätter vår granskning av Stockholms nolltolerans genom att lägga ut lite godbitar då och då. En djupdykning i stadens offentliga arkiv verkar alltid vara intressant. Nu senast hittade jag ett beslut från Trafik- och renhållningsnämnden där det konstateras att ”konstnärlig utsmyckning, kanske framförallt när den sker spontant och på oväntade platser, får oss att lysa upp och le när vi passerar” och att street art är ”en del av gaturummet”. Det står också att man inte vill minska möjligheterna till konstnärlig utövning på offentlig plats.

Texten är en del av ett tjänsteutlåtande i samband med en revidering av den lokala ordningsstadgan 2007 och har antagits som en del av beslutet. Den delen som berör graffiti och gatukonst mynnade ut i ett förslag att det krävs tillstånd för uppförande – dock ingenting om att sådant tillstånd inte får ges. Beslutet i nämnden är fattat ca två månader efter att klotterpolicyn antogs i sin nuvarande form. Skribenten är Eva Leijon, Teknik och Trafiktjänst, Stockholms stad.

Hela utlåtandet finns i detta protokoll.