Orden vi ärvde

Ibland är det viktigt att bli språkpolis.

”Stockholm har nolltolerans mot graffiti.” Vad är det för snack! Stockholm har inte nolltolerans, Stockholm har en klotterpolicy. Det är dags att bli ärlig och byta till rätt ord.

Den som är tolerant är enligt Svenska Akademiens ordlista fördragsam, d.v.s. har tålamod eller överseende med andra och/eller deras avvikande åsikter. Den som inte har det, den är inte nolltolerant – utan intolerant. Motsatsen till tolerans kan aldrig vara nolltolerans, utan måste vara intolerans.

Då Stockholm är allt annat än tolerant mot gatukonst och graffiti måste staden vara motsatsen – det vill säga intolerant.

Som vi tidigare skrivit står det ingenting om nolltolerans i Stockholms klotterpolicy. Det borde det kanske göra. Men förklaringen kan vara enkel: nolltolerans är en modern term som sprungit ur beivrande av brott och rymmer alltså endast denna betydelse. Ordet har ingen längre historia, såsom tolerans och intolerans har. Tolerans finns omskrivet i svensk litteratur sedan 1600-talet och syftar då enligt Svenska Akademiens ordbok på respekt för avvikande religiös eller kulturell praktik. Nolltolerans är ”att inte tillåta någon lagöverträdelse även om den är obetydlig”. Man kan alltså inte ha nolltolerans mot graffiti och gatukonst eftersom de är konstformer, inte lagbrott. Det är först om konstformerna förklaras olagliga som man kan införa en nolltolerans. Men där är vi inte idag, och dit kommer vi aldrig utan att justera grundlagen, som skyddar den konstnärliga friheten.

Eftersom Stockholms graffitipolitik är emot även laglig graffiti är nolltolerans alltså fel ord. Alltså måste alla, även politikerna, sluta använda detta ord när de hänvisar till sin klotterpolicy (där ordet inte står).

Nolltolerans klingar vackert och självklart i mångas öron: ”klart vi ska stävja brott”. Men vem vill ställa sig upp och säga att man är intolerant?

Någon måste peka, och nu pekar jag. Ni är intoleranta mot gatukonst och graffiti. Det är kanske sorgligt, men det är även sant.

Tills ni har infört riktig nolltolerans, som även om den är hård dock har ett högre mått av humanism än intoleransen, skriver jag just intolerans.

(bild ur Svenska Akademiens ordlista)