Har Moderna tagit klart avstånd från graffiti?

Tar Moderna Museet i Stockholm klart avstånd från klotter när man uppmanar skolbarn att ”se efter hur graffitin ser ut i er närmiljö”?

När Riksteatern fick avslag på sin ansökan om att annonsera på Stockholms stads kulturtavlor hette det så här i motiveringen: ”Enligt Stadens policy om att INTE medverka eller STÖDJA verksamheter eller evenemang som inte tar klart avstånd från klotter, olaglig graffiti eller liknande skadegörelse. Eller som kan väcka intresse enligt ovan, kan vi tyvärr inte godkänna bokningen på kulturtavlorna.”

Därför är det förbryllande att man nu tillåter annonsering för Moderna Museets utställning med Cy Twombly som utgörs av en reproduktion av målningen Camino Real II, som syns som nummer två i bilden ovan som är hämtad från Kulturtavlornas webbplats. Bilden är en relativt abstrakt målning med rinnande, breda penseldrag. För en lekman ser det nog mest ut som tags när man passerar snabbt på stan.

Upplyser Moderna sina besökare om att de inte ska inspireras och göra något liknande ute på stan på vägen hem, på till exempel ett elskåp? Och gör polisen en riktad insats utanför utställningen? De kunde nog ha gripit ”hur många som helst” där också.

I Moderna Museets lärarhandledning till utställningen står det bland annat så här: ”De ord som förekommer i kompositionerna blir kondenserad poesi. Inte sällan låter han delar av orden försvinna under färgen så att de blir oläsliga. Hans målningar har liknats vid klotter, barns första grafiska spår eller studier i olika handstilar. Cy Twomblys verk suddar ut gränserna mellan måleri, teckning, skulptur och det skrivna ordet.” Graffiti, någon?

Några sidor senare skriver de ”Cy Twomblys verk har av många kritiker liknats vid graffiti. De ibland svårtydda tecknen och orden som är spridda över duken kan påminna om klotter. Twombly själv var inte särskilt förtjust i dessa jämförelser, eftersom han ansåg att graffiti var ytligare och mer aggressivt än hans ofta poetiska ord och anspelningar. Trots dessa invändningar kan det vara intressant att diskutera graffiti – som de allra flesta möter dagligen på tunnelbanan eller i skolan – apropå Twomblys måleri.”

Moderna museet uppmanar alltså skolklasser som besöker utställningen att diskutera graffiti. Är det att klart ta avstånd från klotter och olaglig graffiti? Faktum är att Art of the Streets kan vara det enda evenemang som ansökt om att annonsera på kulturtavlorna som uttryckligen tagit avstånd från olaglig graffiti. Men ändå fick man nej. Tar Moderna Museet i Stockholm klart avstånd från klotter? Nja, tvärtom verkar det som.

Även Judiska teaterns annonser för Jobs lidanden längst ner kan lätt uppfattas som graffiti av en lekman. Skrivet i blod.

Tipsade gjorde Lisa i Stockholm.