En utmärkelse Stockholm aldrig får

Tyresö kommun har vunnit den svenska nomineringen till European Crime Prevention Award, ECPA, för sitt klotterförebyggande projekt Ung Tunnel, som involverar ungdomar i utsmyckningen av gång- och cykeltunnlar. Förutom nomineringen till det europeiska priset vinner kommunen 10 000 kronor. Brottsförebyggande rådet, Brå, utsåg vinnaren.

– Ungdomarna i Tyresö har tydligt visat oss att vi måste våga ge dem ansvar och inflytande. Tunneln är nu vacker och fri från skadegörelse, säger Karin Svanberg, chef för Enheten för lokalt brottsförebyggande arbete på Brå.

Ung Tunnel får nu representera Sverige i den europeiska finalen som avgörs i Polen senare under hösten. Temat för årets tävling är ”Idrottens, vetenskapens och konstens roll i det brottsförebyggande arbetet riktat mot barn och unga”.

Projektet Ung Tunnel har följts upp med detaljerad polisstatistik över utvecklingen av klotter och skadegörelse på olika platser i Tyresö kommun. Tittar man mer specifikt på vilka ställen i Tyresö kommun som är mest drabbade av klotter och skadegörelse så utmärker sig fyra skolor och närmiljön kring dessa skolor. Gångtunneln som renoverats av ungdomarna ligger i anslutning till en av de fyra skolorna, och kunde därmed ha varit mer utsatt för klotter och skadegörelse, men har förblivit orörd.

En överslagsräkning visar att projektet sannolikt varit kostnadseffektivt, uppger Brå. I kommunens strategi för att minska skadegörelse och klotter ingår bland annat kostnader för privata vaktbolag. Tyresö kommun är nu i färd med att involvera fler ungdomar i renovering av nya tunnlar 2011–2012.

Så här skriver Brottsförebyggande rådet i sin motivering: ”Ung Tunnel har lyckats förebygga skadegörelse genom att engagera barn och ungdomar i utsmyckningen av sitt eget lokalområde. Projektet bygger på dialog och delaktighet – från kommunens tekniska kontor hela vägen till de unga i grannskapet. Man har aktiverat både flickor och pojkar i ett utsatt bostadsområde och givit dem chansen att ta ansvar för och delta i den fysiska utformningen av en plats genom att måla en gångtunnel, plantera träd med mera. Det har lett till att platsen är fri från skadegörelse i ett område där trenden går åt motsatt håll.”

European Crime Prevention Award, ECPA, är en brottsförebyggande tävling som sedan 1998 årligen utser Europas bästa brottsförebyggande projekt. Brå utser ett vinnande bidrag i den svenska deltävlingen. Projektet och vinnaren får representera Sverige i den europeiska finalen, som i år avgörs i Polen i egenskap av ordförandeland i EU. Sverige har vunnit den europeiska finalen två gånger tidigare; 1998 med projektet Rinkebyskolan samt 2007 med Kvinnofridsprogrammet i Malmö. 2001 vann staden Brygge i Belgien priset för sitt arbete med lagliga graffitiväggar.

Under tiden slåss Stockholms stad mot väderkvarnar…