Ny blogg om nolltoleransen

Ett ögonblick, Jacob Kimvall, doktorand i konstvetenskap vid Stockholms universitet…

• Jag surfade precis in på något som heter nolltoleransen.se. Vad är det för något?

– En blogg för att sprida kunskap om nolltoleransen mot graffiti. Jag tyckte att det behövdes eftersom inte ens nolltoleransens mest varma anhängare riktigt klarar av att förklara vad den innebär utan istället pratar om vad man vill uppnå. Motståndarna vet i sin tur ofta mer om nolltoleransens konsekvenser än hur den vuxit fram och varför.

• Det står att det ska bli en bok, berätta om den!

– Det kommer att bli en pamflettliknande bok med en kritisk analys av nolltoleransen och dess historia. Jag gör ingen hemlighet av att jag tycker att nolltoleransen är djupt problematisk, samtidigt som jag hoppas att alla, även nolltolerans-förespråkarna, kommer att uppfatta boken som ett ärligt försök att förstå. Sett i enskildheter är delar av nolltolerans-politiken också betydligt mindre problematisk än den sammantagna helheten.

• Varför behövs den här bloggen?

– Jag hoppas kunna använda den för att publicera valda delar av mitt källmaterial för på så sätt att skapa lite historiskt siktdjup i den samtida graffitidebatten. Det behövs eftersom diskussionen ofta blir skrämmande historielös.

• Vad kan vi förvänta oss i form av uppdateringar etc?

– Det blir en blandning av arkivfynd, aktuella iakttagelser och saker som av olika anledningar inte får plats i boken. Så hoppas jag också kunna använda den för att testa lite hypoteser och idéer.

• Du är doktorand i konstvetenskap. Hänger det här ihop med din forskning?

– Ja det gör det. Faktum är att projektet startade med ett föredrag jag höll om den skandinaviska nolltoleransen på Humboldt-universitetet i Berlin. På något sätt ska jag försöka lyfta in det i min avhandling också, även om den svenska nolltoleransen i ett internationellt gatukonstperspektiv kommer att te sig som ett apart och kanske till och med bisarrt inslag. Risken är att ingen utanför Sverige kommer tro att det är sant.

Precis som allt annat här i världen finns Nolltoleransen.se även på Facebook, där uppdateringar på bloggen kommer att postas automatiskt.