Långt fler klotteranmälningar i Stockholm

När Tomas Rudin besökte Malmö för att måla graffiti på den lagliga väggen vid P-huset Anna passade han på att presentera lite statistik från Brottsförebyggande rådet. Diagrammet ovan visar antalet polisanmälda fall av skadegörelse per 100 000 invånare i Stockholm, Norrköping och Malmö. Siffrorna är alltså justerade för variationen i folkmängd i de olika kommunerna.

Störst var skillnaden mellan Norrköping och Stockholm, där Norrköping aldrig kom upp i mer än motsvarande en tiondel av antalet anmälda skadegörelsebrott i Stockholm. Andelen pendlar under åren 2006 till 2011 från 3 till 10 procent av Stockholms siffror.

Jämför man Malmö och Stockholm är skillnaden mindre, men Malmö når aldrig upp till mer än en dryg tredjedel av Stockholms statistik. Malmö pendlar mellan 16 och 34 procent av Stockholms siffror.

Tomas Rudin säger till gatukonst.se att han tror att siffrorna kan ha att göra med att Malmö och Norrköping har lagliga graffitiväggar, något som inte finns i Stockholm. Minst 20 lagliga väggar vill Rudin etablera i Stockholm, så att varje stadsdel får minst en vägg.

Statistiken kan förstås också bero på att benägenheten att anmäla skadegörelsebrott är högre i Stockholm. Men det är svårt att läsa den här jämförelsen som ett argument mot lagliga graffitiväggar, menade Tomas Rudin.

Siffrorna för 2011 är preliminära.