Stockholms klotterbrott långt över riksgenomsnittet

Klotteranmälningarna i Stockholm ökar nu igen efter en nedgång under 2010, en nedgång som de styrande i stadshuset tog till intäkt för att klotterpolicyn gett resultat. Gatukonst.se har gått igenom statistiken.

Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) i Stockholm har under fjolåret använt statistik som ett av sina främsta argument för att stadens klotterpolicy är lyckosam. I en debattartikel i SvD i samband med Art of the Streets skrev hon och Christoffer Järkeborn (M) bland annat att man ser ”ett tydligt trendbrott som är resultatet av att många står bakom en konsekvent och tuff hållning mot olaglig graffiti. Mellan 2009 och 2010 minskade antalet anmälda klotterbrott från 46000 till 36000, en minskning med hela 10000.” Trendbrottet har även använts av stadens tjänstemän i olika föreläsningar under 2011.

2010 var första året sedan 2006 som Stockholm kunde se en minskning av klotteranmälningarna. Ökningen har pågått sedan 2007, då klotterpolicyn fick sin nuvarande utformning. Man kunde lätt få intrycket att klotterpolicyn ”äntligen” började ge resultat i och med minskningen. Men efter en genomgång av de senaste tio årens statistik från Brottsförebyggandet Rådet (Brå) över anmälda klotterbrott kan Gatukonst.se nu visa att Stockholm i stort sett bara har följt riksgenomsnittets förändringar, men haft en brantare ökningsgrad respektive minskningsgrad än riket. Det går därmed inte att påvisa någon tydlig klotterpolicyeffekt. Blir det fler klotteranmälningar i Sverige så ökar de även i Stockholm.

Men medan antalet anmälda klotterbrott i riket låg på samma nivå 2011 som 2010, ökade antalet klotterbrott i Stockholm med 11 % under 2011 jämfört med året innan, det visar Brås preliminära statistik. I toppen har Stockholm sällskap av Göteborg, som också haft en hårdför men inte lika långtgående antigraffitipolicy de senaste åren. Göteborgs ökning har kommit senare än Stockholms och en minskning ses återigen för 2011 efter att man var uppe på Stockholms nivå 2010. Minskningen i Göteborg sammanfaller med att man börjar lätta på sin hårda hållning gentemot graffiti.

Medan Malmö har så gott som punktmarkerat riksgenomsnittet mellan 2005 och 2008, har man därefter sett en kraftig minskning under 2009 som stått sig sedan dess. I dag ligger man strax över hälften av antalet anmälningar i riket, omräknat i förhållande till folkmängden. Minskningen sammanfaller med att Malmö öppnade sin andra lagliga graffitivägg vid Folkets park.

Som jämförelse finns också två andra kommuner med i vårt urval, Norrköping och Umeå, där lagliga väggar finns eller har funnits. Bägge orterna ligger långt under riksgenomsnittet.

Vi noterar också att Sigtuna kommun, som är den enda kommunen i Stockholms län som har en laglig graffitivägg, ser stadigt sjunkande anmälningar om klotter sedan toppåret 2008. Idag är man nere på 48 % av 2008 års nivå. Också denna minskning sammanfaller med att väggen etablerades.

Nedan: avvikelse från riksgenomsnittet i procent, per ort.