Konstcensur i Kungsbacka inför klotterpolicybeslut

Ovan: Antalet anmälda klotterbrott i Kungsbacka och i riket per 100 000 invånare åren 2002-2011.

På torsdag skulle Tobias Barenthin Lindblad från Dokument Press ha föreläst om graffiti i Kungsbacka kommun. Men bokningen har stoppats av fritidsnämnden, det rapporterar Sveriges Radio Halland idag.

– Dels tycker jag att det är märkligt att man har en konstcensur. Sen är det märkligt att de politiker eller tjänstemän som fattat beslutet inte har hör av sig till mig. De har fattat beslutet i okunskap, säger Tobias Barenthin Lindblad till SR.

Gatukonst.se har gått igenom statistiken över antalet anmälda klotterbrott i Kungsbacka kommun för de senaste tio åren och funnit att klotter inte är något stort problem i kommunen i förhållande till riksgenomsnittet, åtminstone inte sett till antalet anmälda brott.

Kommunen följer i viss mån utvecklingen i riket som syns i diagrammet ovan, men ligger stadigt under genomsnittet om man räknar om siffrorna i förhållande till antalet invånare.

Ovan: Andelen anmälda klotterbrott i Kungsbacka i jämförelse med riksgenomsnittet.

Som mest har man under perioden legat på 41 % av riksgenomsnittet, vilket inträffade år 2002. Idag ligger man på 36 %. I mitten av perioden låg kommunen extremt lågt i förhållande till riket, men en lägstanotering på 2005 med 7 % av riksgenomsnittet. Utifrån denna siffra är dagens nivå en kraftig ökning, men kommunen ligger ändå jämförelsevis lågt i statistiken.

Kommunen har nyligen beslutat att inte inrätta en laglig graffitivägg och i nästa vecka antas istället en ny klotterpolicy, uppger SR Halland.

Gatukonst.se har tidigare gått igenom statistiken för flera andra kommuner.

Fotnot: Statistiken kommer från Brottsförebyggande rådet. Siffrorna för 2011 är preliminära.