Stockholm är landets mesta klotterkommun, Christoffer Järkeborn!

GATUKONST.SE GRANSKAR: Siffrorna om antalet klotterbrott i Stockholm är ett ständigt trätoämne. Trots att statistiken är offentlig och finns tillgänglig för alla via Brottsförebyggande rådets webbplats, fortsätter Stockholms moderater att lägga ut dimridåer. Nu senast är det Christoffer Järkeborn (M), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd, som repeterar innehållet i hans debattartikel i Svenska Dagbladet från i somras – trots att uppgifterna är både felaktiga och missvisande.

– Nolltoleransen mot klotter och olaglig graffiti har gjort att vi har lyckats minska skadegörelsen väldigt tydligt. I Stockholm minskade de anmälda klotterbrotten från 46 000 till 36 000 mellan 2009 och 2010, säger han till tidningen Mitt i Södermalm.

Siffran låter mycket hög för en enda kommun, och är mycket riktigt felaktig. När gatukonst.se går igenom antalet anmälda klotterbrott i Stockholm de aktuella åren finner vi helt andra siffror i Brottsförebyggande rådets statistik. Från de drygt 22 000 anmälda klotterbrotten 2009, som det verkligen handlar om, minskade mycket riktigt antalet brott. Till drygt 17 000 brott år 2010. Att en minskning skett är alltså korrekt, men Järkeborns siffror är fel.

Christoffer Järkeborn ignorerar också det faktum att antalet klotterbrott i Stockholms stad faktiskt ökat igen, till drygt 19 000 enligt preliminära siffror för 2011. Att tala om ett trendbrott mot bakgrund av ett enda års statistik, 2010, kan vara problematiskt. Trendbrott visar sig ofta tydligast över något längre tid – och nu ökar alltså antalet anmälningar igen. Kanske ropade Moderaterna hej för tidigt.

Christoffer Järkeborns siffror då? Ja, tittar man på Stockholms län så liknar länssiffrorna de som Järkeborn anger, så troligen är det dessa han utgår från. Drygt 47 000 anmälda klotterbrott år 2009 och nästan 37 000 år 2010. På länsnivå fortsätter minskningen svagt under 2011 till drygt 36 000 enligt de preliminära siffrorna.

Att kommunpolitikern Järkeborn använder sig av länsstatistik under etiketten ”Stockholm” kan vara missledande och skulle kunna misstänkas vara ett sätt att få siffrorna att verka värre än de egentligen är.

Christoffer Järkeborn hävdar även i artikeln i Mitt i Södermalm att ”de städer där man inte tillåter laglig graffiti har mindre skadegörelse än de där man tillåter laglig graffiti”. I länet finns bara en kommun som tillåter graffiti, Sigtuna som har en laglig vägg vid Ungdomens hus i Märsta. Enligt Brås statistik har Sigtuna sett en halvering av antalet klotterbrott sedan väggen invigdes, från drygt 1 400 brott år 2008 till 700 anmälda brott förra året.

Jämför man statistiken för Stockholm med resten av landet, så visar det sig att Stockholms län skiljer ut sig på ett sätt: länet är det svenska län som har flest anmälda klotterbrott per capita (1 757 brott per 100 000 invånare år 2011).

Hur går det då för själva kommunen Stockholm, som har Europas hårdaste nolltolerans? Har man färre klotterbrott än mer liberala kommuner? Nej, tvärtom. Stockholms stad skiljer ut sig som den enskilda svenska kommun som har högst antal anmälda klotterbrott per capita för år 2011: 2 264 brott per 100 000 invånare. Närmsta statistikgranne är förutom kommuner inom länet – Göteborg. Som också har haft en hård antigraffitipolitik tills nyligen, men i sommar öppnar en 82 meter lång laglig graffitivägg. Små som stora mer graffitiliberala kommuner som Malmö, Norrköping, Umeå, Norberg m.fl. kommer långt efter Stockholm i anmälningsstatistiken – tvärtemot vad Christoffer Järkeborn säger.

Gatukonst.se har utan framgång sökt Christoffer Järkeborn för en kommentar.