CSG: vad hände sen?

Stockholms tunnelbana. Foto: Daniel Mott.

Stora avslöjanden om CSG – och sedan… ingenting?

Det är säkert många som undrar vad som hände efter Svenska Dagbladets artiklar i november och januari om bevakningsbolaget CSG:s otillåtna civila spaning mot klottrare på uppdrag av bland andra SL. Blev det inga rättsliga följder?

Gatukonst.se har varit i kontakt med både Datainspektionen och Länsstyrelsen, som utreder företaget. Tystnaden kring avslöjandet beror på att utredningarna tar tid. Datainspektionens utredning ska vara klar inom en månad, räknar man med. Länsstyrelsen kan inte meddela någon exakt sluttid för sitt tillsynsärende, men säger att man i dagsläget har granskat alla handlingar man haft tillgång till. Båda myndigheterna har även gjort tillsyn på plats hos CSG.

Etiketter: