Län eller stad? Svårt det där…

När Trafikkontoret redovisar statistik till politikerna i Trafik- och renhållningsnämnden är det svårt med siffrorna. Det visar sig när man läser ett tjänsteutlåtande som godkändes som lägesrapport av nämnden på sammanträdet den 12 december förra året. I stycket som citeras ovan lyckas man ange länssiffrorna, som är mycket högre än stadens siffror över antalet anmälningar om klotter. Visserligen hänvisar man till ett samarbete med ”polismyndigheten i Stockholms län”, men det är ändå tydligt att statistiken bör förstås som gällande Stockholms stad.

Gatukonst.se har tidigare rapporterat om hur moderaten Christoffer Järkeborn, ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd, använt just dessa siffor som om de gällde för staden i en intervju nyligen. När de i själva verket gäller för hela länet.

Siffrorna för staden då? 22 000 för 2009, 17 000 för 2010 och 19 000 för 2011 enligt Brottsförebyggande rådet, Brå.

Hela länet stannade på 36 000 för 2011. Nu står det ju förvisso i rapporten att de första åtta månaderna 2011 innebar hela 220 000 anmälningar (”22 0000”), men den siffran är inte rätt på något sätt om man jämför med officiell statistik från Brå, ens om man bortser från den extra slarvnollan. De första åtta månaderna 2011 gjordes 25 000 anmälningar i Stockholms län, medan 22 000 passerades i och med de första sju månaderna 2011.

Så synd att länet Stockholm och kommunen Stockholm ska heta samma sak. Det blir ju så mycket svårare att hålla isär siffrorna då – särskilt när det redan är svårt med matten.

Gatukonst.se väntar för övrigt med spänning på hur staden kommer att förklara ökning av antalet anmälningar under 2011. Kanske fortsätter man att hävda hela länets siffror – för där ligger det åtminstone hyfsat stilla. Stockholm är däremot på väg upp igen i statistiken.