Hyenor och Kaniner – en uppsats

Det är inte bara vi som dräller runt på gatorna som intresserar oss för gatukonst utan även i den akademiska världen kan det fokuseras på konsten i det offentliga rummet. Cecilia Ahlqvist på Linköpings Universitet har skrivit en C-uppsats om två skilda verk, Olabos uppmärksammade ”Hyenorna på Stureplan” och Eva Fornåås ”Rabbit Crossing” i Söderköping. Den ena olagligt uppförd, den andra lagligt. Akademiska texter kan ju vara ganska torftiga att läsa, men för att locka till vidare läsning kan det ju nämnas att denna uppsats innehåller en av de ytterst få intervjuer med Olabo som gjorts angående hyenorna.

 

”Uppsatsen berör den platsspecifika konstens spännvidd genom en fallstudie av två verk. Det ena verket har
tillkommit genom en tävling som arrangerats av företag, organisationer, institutioner och kommuner. Det andra verket är ett privatfinansierat gatukonstverk som upplåtits utan tillstånd. Genom uppsatsen förs en diskussion om de båda verkens tillkomst och syfte samt hur de respektive städerna Stockholm och Söderköping förhållit sig till verken.”

Ladda ner och läs här.