Idag kommer nya boken om nolltoleransen

Idag kommer Jacob Kimvalls nya bok ”Noll tolerans. Kampen mot graffiti” ut på Verbal förlag. Det som i förstone kan se ut som språkligt förfall och särskrivning i titeln får sin förklaring redan före innehållsförteckningen där ordet tolerans förklaras med hjälp av Nationalencyklopedin:

”Tolerans, accepterandet av andras rätt att anta och försvara åsikter som står i strid med ens egna, särskilt i de fall då grunden är svag eller saknas för ett avgörande av vilken åsikt som är den rätta.”

Den som bedriver nolltolerans får i författarens ögon förmodas besitta noll av ovanstående egenskap.

Boken väger in på ca 140 hyfsat snabblästa sidor och kostar dryga hundralappen i nätbokhandeln.

Vi har tidigare intervjuat Jacob Kimvall om boken här och om bloggen som hänger samman med boken här.