Familjens hus

Graffitikonstnären Limpo fick i uppdrag att spraymåla delar av fasaden till Familjens hus på Möllevången i Malmö, som är stadsdelens barnavårds- och mödravårdscentral. Rutornas vita puts har lockat många frivilliga nattetid genom åren, så en inte helt långsökt gissning är att det är anledningen till att man bett om utsmyckningen…

Jag noterar också att det är första gången jag sett Limpo måla glada barn. Annars är hans mest återkommande motiv just sorgsna barn.