Claes Thunblad, Facebook och handläggningstider i Stockholms stad

Claes Thunblad läser kritiken, men bemöter den inte.

Jag hade fel när jag trodde att Claes Thunblad skulle stänga sin offentliga Facebookprofil omedelbart när SvD avslöjade att alla kan läsa hur han näthatar tidningen och mig. Kanske gillar han att vara frikostig med sitt privatliv gentemot allmänheten, kanske håller han inte med om att hans uttalanden om CSG-granskningen är märkliga utifrån hans position (hans Facebookvänner, SL:s trygghetsansvariga och chefen för Klotterakuten, var dock snabba med att radera sina medhållande kommentarer som försvann inom några timmar).

Eller så vill han helt enkelt inte erkänna att han inte visste att alla kan läsa. Det är inte förbjudet att ha en helt publik Facebookprofil, inte heller ovanligt, och kanske finns inget intressant svar på frågan om varför att få. Men det är spännande att följa honom så länge han inte ändrar några inställningar!

Nu senast konstaterar han att det var vabbande som gjorde att Svenska Dagbladet inte kunde nå honom för ett svar på frågan om varför Art of the Streets inte får annonsera på kulturtavlorna.

En stilla förhoppning både för Claes och hans familjs skull att barnet inte är långvarigt sjukt. Och nu när han uppenbarligen har läst i tidningen att handläggningstiden (minst till och med efter att Art of the Streets har varit, som det verkar) är ifrågasatt kan man tycka att han borde ta tag i saken om han är tillbaka från sitt vabbande. Det kan inte vara så svårt att svara ett enkelt ja eller nej på frågan om de ska få annonsera eller ej.

Fast, just det. Ett nej måste ju kanske motiveras. Så svårt det blev plötsligt. Kan nog ta ett halvår eller så, trots allt…