Nolltoleransen attackeras av stadshusoppositionen

Det blir alltmer uppenbart att nolltoleransen mot graffiti i Stockholm inte skulle överleva nästa val i händelse av ett maktskifte i stadshuset. Oppositionen har flyttat fram sina positioner i frågan, inte minst genom socialdemokraten Tomas Rudins tydliga ställningstagande för det han kallar offentliga ateljéer. Nu motionerar även Miljöpartiet om ett skrotande av nolltoleransen.

Igår lämnade ledamoten i kulturnämnden miljöpartisten Mats Berglund in en motion till kommunfullmäktige som skulle innebära ett skrotande av nolltoleransen, om den antas.

Mats Berglund föreslår att klotterpolicyn ska förändras avsevärt alternativt avskaffas, så att nolltoleransen i praktiken upphör i staden. Berglund har inspirerats av Jacob Kimvalls hyllade, nyligen utkomna bok Noll Tolerans och skriver i sin motion att klotterpolicyn ”helt [bör] utgå eller utsättas för genomgripande revidering.”

Utöver en strykning av de ogrundade formuleringar som bland annat antyder en överrepresentation av droganvändare bland graffitimålare, samt den omtvistade punkt nio som förbjuder samröre med några som helst aktiviteter som anknyter till spraykonst, kräver Berglund lagliga väggar och ”en allmänt positiv attityd till ung konst och unga konstnärer.”

Miljöpartiet har i allt väsentligt hela oppositionen med sig och det är inte troligt att nolltoleransen finns kvar efter ett eventuellt maktskifte i stadshuset efter valet 2014.

Socialdemokraternas blev tydliga i frågan när Tomas Rudin, oppositionsborgarråd och vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, uttalade sig positivt om graffiti i samband med Art of the Streets i augusti förra året. Tomas Rudin har motionerat om offentliga ateljéer i Stockholm, en omskrivning för lagliga graffitiväggar men med en måhända öppnare syn på vad de kan användas för. Rudin har tidigare sagt till Gatukonst.se att minst en laglig vägg per stadsdel är rimligt att eftersträva.

Tomas Rudin har även nyligen begärt att nolltoleransens kostnader ska redovisas, någonting som inte visade sig möjligt att göra fullt ut enligt tjänstemännen. Nolltoleransen är inte utvärderad och går inte att fullt ut utvärdera, blev resultatet av Rudins begäran.

Vänsterpartiet har sedan tidigare klart tagit ställning för lagliga graffitiväggar.

De senaste opinionsmätningarna pekar inte på en förändrad maktbalans i Stockholms stadshus. SCB:s partisympatiundersökning för maj 2012 visar på ett stöd för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet från Stockholms kommuninvånare på sammanlagt 45,6 %. Mätningen gäller dock val till Riksdagen.