JO utreder Stockholms nej till Art of the Streets

Justitieombudsmannen JO utreder nu Stockholms stads beslut att inte låta Art of the Streets annonsera på stadens kulturtavlor förra sommaren. Utredningen påkallas av en anmälan.

JO har nu begärt in ett yttrande från Trafik- och renhållningsnämnden, samt berörda tjänstemän. JO vill ha en redogörelse för hur handläggningen har gått till senast den 28 september 2012.

Även i år har Art of the Streets nekats att annonsera på kulturtavlorna med motiveringen att Trafikkontoret inte vill handlägga frågan. Därför finns inget beslut om vare sig avslag eller tillstånd för årets evenemangsaffischer.