Länsstyrelsen kräver CSG på förklaringar efter väktargranskning

Länsstyrelsens utredning mot bevakningsbolaget CSG i Stockholm resulterar i krav på omfattande skriftliga förklaringar.

Bolaget inspekterades i mars efter Svenska Dagbladets rapportering om civilklädda väktare som utövar spaning, för olagliga spaningsregister och bedriver brottsprovokation.

CSG måste bland annat kommentera klagomål som har inkommit till Länsstyrelsen i samband med utredningen. Inspektionsprotokollet är sekretessbelagt men troligen inkluderar detta polisrapporterna om civilklädda väktare.

Utöver detta fann man vid inspektionen att det saknas ett godkännande från Länsstyrelsen för en av bolagets medarbetare och att avtal som bolaget har ingått innehåller punkter som måste förklaras.

CSG har nu på sig till den 3 september på sig att svara. Skulle Länsstyrelsen göra bedömningen att bolagets förklaringar inte är tillfredsställande har de möjlighet att återkalla deras auktorisation, något som skulle innebära att de tvingades upphöra med större delen av sin verksamhet.

Bild: Stockholms tunnelbana. Foto: Daniel Mott.