Staden hittade på statistik även 2010

Förra årets Art of the Streets följdes av skandalen att polisen fabricerat uppgifter om gripna som målat olagligt efter att ha besökt Kägelbanan. I kölvattnet rullades även skandalen om civilklädda klotterspanare från CSG upp. Nu visar det sig att Moderaterna i Stockholms stad fabricerade uppgifter om skadegörelse även 2010.

Ulla Hamilton (M) pyntar det offentliga rummet. Foto: Lennart Johansson/Stockholms stad.

– Fria klotterväggar ökar skadegörelsen i hela staden. Om Riksteatern inbjuder till klotter så bör de betala för vad det kostar att göra rent, sade stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (M), i ett pressmeddelande den 17 augusti 2010.

Bara dagar efter konventet gick Moderaterna ut med att saneringskostnaderna för närområdet ”hamnar på över än 110 000 kronor”. Uppgifter som nu visar sig tagna helt ur luften.

– Det är upprörande att Riksteatern arrangerar ett konvent som Stockholms skattebetalare sen får betala, sade trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) då.

Men det blev inga ökade kostnader. En genomgång av stadens rapporteringssystem för klotter visar tvärtom att ingen skadegörelse har rapporterats för Södermalm de aktuella dagarna eller dagarna efter. Gatukonst.se har tagit del av handlingarna och samtliga klotterraporter gäller andra platser i kommunen.

Det var denna påstådda skadegörelse 2010 som användes som argument när Trafikkontoret till Art of the Streets 2011 hyrde in väktare från CSG för att civilbevaka området omkring festivalen, och när staden nekade Riksteatern att annonsera eventet på stadens kulturtavlor.

Art of the Streets ägde rum den 14 och 15 augusti 2010. Då finns inga rapporter om olaglig graffiti alls, vilket beror på att Trafikkontoret inte lägger ut arbetsorder under lördagar och söndagar. Den eventuella skadegörelse som inträffat under helgen skulle därför finnas de efterföljande arbetsdagarna, men det finns inte en enda anmälan på hela Södermalm. Den 17 augusti gick Moderaterna ändå ut med att ökad skadegörelse kring Art of the Streets kostade Stockholms stad 110 000 kronor på namngivna platser.

Både efter Art of the Streets 2010 och 2011 har Ulla Hamilton uttalat sig i media om skadegörelse i samband med konventet, uttalanden som nu visat sig vara grundlösa. Vi väntar med spänning på vad hon kommer att säga i år.

Snart får vi även anledning att återkomma i CSG-ärendet då bolaget ska ha lämnat in sina förklaringar till Länsstyrelsen om en dryg vecka.

Svenska Dagbladet har också skrivit om det här.