Hallå där Mikael Sjödell

Varför ännu ett program om klotter och nolltolerans?
För att det under det senaste året har hänt så mycket. Det har varit utställningar, debatter och konvent. Jag vill undersöka om det skett några svängningar i politiken. Jag vill även kolla in de argument som båda sidor, för och emot gatukonst och graffiti, använder. Var hämtas de, egentligen?

Vilka har du pratat med?
Jag har intervjuat Claes Thunblad och den som är saneringsansvarig i Göteborg, men även många graffitimålare i olika åldrar. Arbetet har tagit några veckor och jag har varit med runt både lagliga, som invigningen i Alby, och olagliga väggar.

Något du tycker varit extra intressant?                                                                                                                                                                                                            Ja, att debatten inte bygger på så mycket fakta eller argument. Det finns inga konkreta siffror. De siffror som används är väldigt öppna för tolkning. De som är emot graffiti och menar att den leder till kostnader och kriminalitet hänvisar till en 10 år gammal rapport. Författarna säger själva att den bara speglade ett visst tillfälle. De som är för graffiti hänvisar lustigt nog till samma rapport.

Kommer politikernas inställning att ändras i framtiden?
Det verkar fortsätta att svänga fram och tillbaka, men tendensen är väl att nolltoleransen ifrågasätts, senast av både Centern och KD.

Ok, varför ska jag bänka mig framför P1 nu på söndag klockan 12.00?
Det ska du göra om du vill ha en riktigt grundlig genomlysning av frågan. Och du kommer att få träffa många människor som tycker och tänker i frågan.