Konvent ledde inte till mer klotter

Riksteaterns gatukonstkonvent Art of the Streets på Kägelbanan i Stockholm i slutet av augusti ledde inte till något ökat klottrande på Trafikkontorets objekt. Det visar Gatukonst.ses genomgång.

2010 gick Moderaterna i Stockholm ut med att ökat klotter i samband med Art of the Streets kostade staden 110 000 kronor, siffror som sedan visade sig vara luft. 2011 presenterades inga sådana siffror utan istället uppgav Polisen att ett antal gripanden kunde kopplas ihop med konventet, uppgifter som också visade sig vara felaktiga.

I år har man hittills inte sagt någonting. Gatukonst.ses granskning av polisrapporter visade i förra veckan att inga gripanden kan sättas i samband med konventet. Nu har vi även tittat i Trafikkontorets klotterrapporteringssystem, som inte visar på några ovanliga aktiviteter.

Trafikkontoret hade i år beställt extra sanering av tio kommunala objekt i närheten av Mosebacke inför Art of the Streets. Något målande utöver det vanliga på dessa eller andra platser har sedan inte kunnat noteras. Veckan efter Art of the Streets anmälde allmänheten klotter på fyra platser på Södermalm, i övrigt finns inga rapporter om klotter.

Vi har bett Trafikkontoret att ta fram ett genomsnitt för klotteranmälningar på Södermalm, och hittills för 2012 handlar det om ca tio anmälningar per vecka på de objekt kontoret ansvarar för. Veckan efter Art of the Streets med fyra anmälningar ses därmed som fullt normal.

– Jag bedömer att det än så länge ser ut att vara som vanligt. I alla fall vad gäller de kommunala ytorna, säger Lotta Larsson, driftingenjör på Trafikkontoret.

Att få en heltäckande bild är dock svårare. Trafikkontoret ansvarar endast för allmän platsmark – gator, torg och parker. Utöver det finns kommunala och privata fastigheter som kan ha drabbats.