Klotterpolicy ovanligt på kommunal nivå

Gatukonst.se granskar. Det skrivs mycket om Stockholms stads klotterpolicy i media. Då och då hävdas att alla kommuner utom två i länet står bakom den. Men utanför Stockolms län talas det sällan om klotterpolicys, även om det då och då framgår att sådana finns.

Gatukonst.se har frågat samtliga svenska kommuner om deras klotterpolicys. De flesta har ingen alls och några få har policys som tangerar klotterfrågan. 247 av landets 290 kommuner har svarat, och av dessa har 38, eller femton procent någon form av policy som rör klotter. Räknar man samtliga kommuner har tretton procent en policy.

Policyerna ser dock olika ut. En del handlar bara om hur skadegörelse ska handläggas internt i kommunen och andra berör alla typer av skadegörelse. Sedan är det de som likt Stockholms också hanterar förebyggande åtgärder på olika sätt.

Policyerna kallas också olika saker: Klotterpolicy, handlingsprogram, trygghetsprogram, arbetsrutiner med mera, är rubriker som förekommer.

Många kommuner utan särskild policy har svarat att graffiti utan tillstånd mycket riktigt redan är förbjudet i lag och därför inte kräver någon särskild policy, men att man försöker sanera skyndsamt när man tycker att problem uppstår.

Då och då hävdas att 24 av Stockholms läns 26 kommuner ”står bakom” nolltoleransen i Stockholm. Bland annat har förre chefen för Stockholms stads klotterenhet Claes Thunblad sagt det i föreläsningar.

Några sådana beslut kan dock inte beläggas i denna genomgång. I själva verket finns någon form av klotterpolicy endast i tolv av länets kommuner. Lika många har ingen policy och från ytterligare två kommuner saknas svar.

Städer med någon form av policy som berör klotter (blåmarkerade på kartan): Avesta, Boden, Bollebygd, Bollnäs, Ekerö, Enköping, Eskilstuna, Flen, Forshaga, Gnesta, Göteborg, Helsingborg, Härryda, Karlstad, Lidingö, Ludvika, Luleå, Maling-Sälen, Mjölby, Mönsterås, Nacka, Osby, Skellefteå, Sollentuna, Staffanstorp, Stockholm, Södertälje, Tranås, Tyresö, Täby, Uddevalla, Uppsala, Vallentuna, Vaxholm, Vårgårda, Åstorp, Östersund.

Fotnot: De 43 kommuner som inte har svarat har hittills haft ca tre veckor på sig.