Mike-Ali på Bondegatan

Nytt från Mike-Ali på Bondegatan. En liten målning till nolltoleransen.

Bondegatan

foto: Mike-Ali