Kraftig minskning av klotterbrott

klotter

Antalet anmälda klotterbrott minskar nu kraftigt i Stockholms stad, det visar preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet som Gatukonst.se har gått igenom. Under 2012 anmäldes 1 339 klotterrelaterade brott per 100 000 invånare, vilket är en minskning med hela 40% jämfört med året innan.

Jämfört med toppåret 2009 är minskningen i Stockholm nästan 51%. Så låga siffror har inte setts sedan 2006.

Även i Stockholms län minskar anmälningarna jämfört med 2011. Nedgången där är 27%. I landet som helhet minskar antalet anmälda klotterbrott med 16%.

Vi har också granskat statistiken för Malmö, Göteborg och Norrköping, och där märks inte lika stora skillnader som i Stockholm. Norrköping ligger stilla och Malmö uppvisar en minskning på knappt 2% medan Göteborg ökar med nästan 5%. I och med att Göteborg tillsammans med Stockholm legat relativt högt i antalet anmälningar de senaste åren innebär det att Göteborg under 2012 har tagit över rollen som den kommun som har flest anmälningar.

Om statistiken återspeglar den faktiska mängden olagligt målande eller ej går inte att svara på. Det är bara just de anmälda brotten som ligger till grund för statistiken.