Vad ligger bakom låga anmälningssiffror?

Namnlöst-1

Anmälningarna om klotter minskar dramatiskt i Stockholm, det rapporterade Gatukonst.se häromdagen. Vad minskningen beror på går inte att säga, men det är inte säkert att det handlar om en minskning av mängden olagliga målningar. Det kan också vara till exempel anmälningsbenägenheten som har sjunkit. Möjligen är det flera orsaker som samspelar.

Sedan vi rapporterade om minskningen har vi fått flera kommentarer om att det just nu finns mycket graffiti och gatukonst ute på stan i Stockholm, som också har suttit länge. Det skulle kunna vara en indikation på att man har sparat in på saneringen i ekonomiskt instabila tider. Det är oftast saneringsbolagen som står för själva anmälningarna, i samband med sina uppdrag.

Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) lanserade på Twitter idén att minskningen kan bero på kallt väder som försvårar saneringsarbetet. Statistiken från Brottsförebyggande Rådet, Brå, visas bara årsvis på kommunnivå. Tittar man däremot på länet går det att få månadsvis statistik. I Stockholms län som helhet sjunker också anmälningarna.

Det är visserligen avsevärt färre anmälningar i december 2012 än 2011, men faktiskt fler anmälningar i oktober och november 2012 än året innan och ungefär lika många i januari och februari. Den största delen av minskningen har istället skett i mitten av 2012, då vädret inte kan ha påverkat saneringen.

Färre anmälningar under sommarhalvåret, alltså. Men målades det olagligt i mindre utsträckning sommaren 2012 än sommaren innan – eller har man bara låtit bli att sanera?