Färre klotterbrott i hela länet

statistiklan

Antalet anmälda klotterbrott sjunker i stora delar av Stockholms län, det visar Gatukonst.ses fortsatta genomgång av statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. I 17 av 25 kommuner minskar anmälningarna.

Störst är minskningen på Lidingö, där 48% färre anmälningar om klotterbrott gjordes 2012 än 2011. Även i Danderyd, Nacka, Sollentuna, Värmdö och Stockholm, som vi tidigare rapporterat om, är minskningen minst 40%.

Av resterande åtta kommuner är det bara i två, Vallentuna och Österåker, som ökningen är markant – i Vallentuna ökar anmälningarna om klotterbrott 2012 med nästan 50% medan de nästan dubbleras i Österåker, jämfört med året innan.

Anmälningarna om klotterbrott i Stockholms län följer minskande anmälningstal i hela landet, men minskningen är ovanligt stor i länet. Vad som ligger bakom förändringarna går inte att säga, men det kan både handla om minskat olagligt målande och minskad anmälningsbenägenhet. Ofta anmäls klotterbrott av saneringsfirmorna i samband med sanering. Om ingen sanering görs anmäls då inte heller något brott. Siffrorna skulle alltså kunna bero på besparingar genom mindre frekvent sanering, likaväl som minskat målande.

Se även gårdagens artikel.