Ingen forskning om graffitibrott

Stockholms stad har fortfarande inte beställt den forskning om graffitibrott som man aviserade i somras, trots att den då skulle beställas inom några dagar.

I Kalibers granskning av nolltoleransen i Stockholm som sändes i P1 i september berättar Claes Thunblad, dåvarande enhetschef på Trafikkontoret i Stockholms stad, att han har beställt ”en ny rapport för att få fram färska siffror” om ungdomar som klottrar.

Efter programmet frågade Gatukonst.se Claes Thunblad om underlaget till rapporten och vem det är man har beställt den av. Han berättar då att det är Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet som ska få en beställning, men att någon kontakt inte har tagits.

– Som du vet finns en forskarrapport [Stockholmsungdomar som klottrar”, red.anm.] som är tio år gammal. Det är hög tid att få fram en rapport som är mer aktuell, bland annat för att se om det finns andra slutsatser att dra i dag. En förfrågan om att genomföra detta kommer med andra ord att skickas från Trafikkontoret till Stockholms universitet de kommande dagarna. Sedan får vi se om universitetet har resurser att genomföra detta eller ej, sade Claes Thunblad då.

Några veckor senare slutade Thunblad på Stockholms stad, för att börja arbeta som kommunalråd för Socialdemokraterna i sin hemkommun Järfälla.

Men rapporten då? Ja, den är fortfarande inte beställd och det är faktiskt inte ens klart vilka frågor som ska ställas ännu, meddelar Trafikkontoret nu.

Ny forskning är högst relevant att få fram. Stockholms stad vet nämligen inte om nolltoleransen har avsedd effekt, det medgav Claes Thunblad i Kaliber.

– Det kan man inte säga. Man måste gå den väg man tror är effektiv och den väg man tror att skattebetalarna, i det här fallet Stockholms stads invånare, vill ha det. … Man får aldrig låsa fast att det här är bevis för någonting, sa Claes Thunblad i programmet.

Hur Kriminologiska institutionen skulle ställa sig till en förfrågan om en rapport är det ingen som vet. Forskning kostar pengar och det verkar inte som att Stockholms stad skulle skicka med någon finansiering. Men forskning om graffiti ur ett kriminologiskt perspektiv torde vara intressant för fler är Stockholms stad.