Roadsworth vill höja vår medvetenhet

59Peter Gibson har varit verksam som gatukonstnär under sitt alias Roadsworth sedan 2001. Han är kanske mest känd för sina stora målningar direkt på asfalten, antingen helt efter eget huvud eller som ett omtolkat objekt, till exempel ett övergångsställe. Peter Gibson berättar för Gatukonst.se att han inspireras av människor som ifrågasätter makt, orättvisor och bakåtsträvande.

– Det här är det mest konkreta sätt som finns för att kommentera vissa samhälleliga aspekter, säger han. Mycket konkretiseras av gatan och bilismen. Det offentliga rummet är en intressant spelplan eftersom den både tas för given och är politiskt laddad, säger han.

Peter Gibsons verk är ofta stora, mitt i körbanan och drar lätt blicken till sig. De skulle kunna utgöra en trafikfara när vi är vana vid att kunna tolka vägen och trafiksignalerna utan alltför mycket som distraherar. Men Peter Gibson menar att när vi utsätts för det oväntade blir vi bättre på att se oss för.

Battle-Ground

– Det har faktiskt hänt att jag oroat mig för att ha gått för långt. Men oftast tycker jag tvärtom att mina interventioner höjer trafiksäkerheten eftersom de höjer medvetenheten hos både bilförare och fotgängare. Bilkörande och vanligt stadsliv framkallar lätt en låg medvetenhet eftersom vi inte förväntar oss att bli överraskade. Gatukonst försöker oftast bryta med förväntningarna, det ökar vår generella medvetenhet.

Även om Peter Gibsons gatukonstalias är Roadsworth, döljer han inte vem som ligger bakom. För drygt sex år sedan åkte han fast och hotades av dryga böter för 53 olagliga verk. Det påstås att folkliga protester bidrog till att han fick ett reducerat straff, och idag händer det till och med att kommunen anlitar honom för utsmyckningar.

– Men jag oroar mig fortfarande för att åka fast, säger han.

Läs mer på roadsworth.com.

North-American-Footprint