Stöd Galleri Fotfolket

Idag är sista dagen att stödja Galleri Fotfolket via FundedByMe.

Vill du ha ett galleri som tar det offentliga rummet i anspråk på allvar – ta chansen nu!

fotfolket

”Galleri Fotfolket startades i maj 2012 av konstnären Sanna-Lisa Gesang-Gottowt. Sanna-Lisa har länge varit intresserad av det offentliga rummets begränsningar och möjligheter, och vad man som privatperson är tillåten att göra där. Stockholm Stads har en nolltoleranspolicy mot graffiti och gatukonst och galleriet är ett sätt för konstnärer att visa sin konst lagligt i det offentliga rummet.
Galleriets syfte är att visa bra konst för stadens invånare och att demokratisera det offentliga rummet. Galleriet hoppas även på att väcka tankar och frågor kring konst i det offentliga rummet och bli en del av debatten kring gatukonst. Galleri Fotfolket vill vara av och för det offentliga rummets användare.”

 ”När Galleri Fotfolket rör sig i staden med sina mobila socklar fyllda av konst kan det se ut som ett lekfullt jippo – och det är det förstås också. Men samtidigt är det ett allvarligt sätt att visa att stadens offentliga rum tillhör oss alla och ska kunna brukas av alla och envar. Det här kan kanske verka självklart i ett liberalt och pluralistiskt samhälle men i nolltoleransens Stockholm måste gatorna återerövras från krafter som menar att allt som inte är uttryckligen tillåtet är förbjudet.”

-Jacob Kimvall (Doktorand Sthlm Uni. konstvetenskapliga institutionen)