Motion om laglig vägg i Solna

2

Solna kan få en laglig graffitivägg, åtminstone om Vänsterpartiet får som de vill. I en motion till kommunfullmäktige föreslås en laglig graffitivägg på en ”hyfsat central” plats.

Foto: Lagligt graffitiplank vid Malmö Folkets Park.

Så här står det bland annat i motionen: ”Vänsterpartiet menar att det finns för få offentliga platser idag som är icke kommersiella och där medborgarna kan uppleva kultur utan att behöva betala. Det vill vi ändra på. I en tid då museer har börjat ta högre och högre avgifter i inträde, vill vi värna om alternativa platser att uppleva konst på. Dessutom anser vi att det är en demokratifråga att kunna uttrycka sig i det offentliga rummet. Som det ser ut idag så är offentliga platser i princip helt och hållet vigda åt reklam, vi menar att det är mer demokratiskt att medborgarna får utöva och uppleva konst på dessa platser. En öppen/laglig vägg skapar nämligen en mötesplats inte bara för konstnärer utan också för en publik som vill lära sig mer om konstformen. Man kan även se en öppen/laglig vägg som en ungdomssatsning.”

Solna har idag inte likt till exempel Stockholm någon särskild klotterpolicy som förbjuder lagliga graffitiväggar. Solna har som Stockholm borgerligt styre, men det behöver inte nödvändigtvis innebära ett nej till en graffitivägg. Till exempel i Botkyrka kommun har Moderaterna tagit ställning för lagliga graffitiväggar.