Känn ingen sorg för mig Göteborg

1

Konstnären Benny Cruz, som vi tidigare skrivit om, arbetar med en mural med Håkan Hellström som motiv på Andra Långgatan mitt i Göteborg. Så här skriver han till Gatukonst.se:

”Jag har under ett år eller mer sökt efter en lämplig vägg att måla Håkan Hellström på. Under mina år i Malmö och Stockholm var Håkans musik ett stöd när jag saknade Göteborg och alla människor i staden. Håkan är också en ambassadör för Göteborg och förtjänar enligt min mening en staty eller målning i staden då han alltid har med Göteborg i sin musik på något vis.”

Målningen ska vara helt färdig till helgen, är det tänkt.

a

b

c

d