Klotter är en ”konstart”

klotter

klippKulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) erkänner klotter som en ”konstart” i en intervju med Dagens Nyheter idag.

Klotter är alltså numera konst, även när en moderat kulturminister tillfrågas. Vi noterar.