Som Stockholm fast Teheran

Skärmavbild-2013-08-16-kl.-09.36.57222

Ungdomar i Skärholmen får inte måla på betongen, trots att politikerna har sagt ja. Trafikkontoret säger nämligen nej till en muralmålning som uppförs med penslar i ett kommunalt projekt, det rapporter DN idag.

60 sommarjobbande ungdomar har arbetat med målningarna.

– Det här är en plats som mår bra av färg, säger Sara Heppling Trygg, samhällsplanerare på Skärholmens stadsdelsförvaltning till Dagens Nyheter.

Men Trafikkontoret har satt sig på tvären, och målandet har fått fortsätta på lösa skivor. Jan Jönsson (FP), ordförande i stadsdelsnämnden är förvånad över Trafikkontorets agerande och förstår inte hur policyn kan stå över ett demokratiskt fattat beslut.

Tjänstemännen lutar sig mot klotterpolicyns nionde paragraf: ”Staden ska inte medverka till eller stödja verksamheter eller evenemang som inte klart tar avstånd från klotter, olaglig graffiti och liknande skadegörelse. Staden ska inte heller medverka till verksamheter som på något sätt kan väcka intresse för och leda till klotter, olaglig graffiti eller liknande skadegörelse.”

En paragraf som av Trafikkontoret tolkas som att all färg i det offentliga rummet kan väcka intresse för olagligt målande.

Jag kommer osökt att tänka på Iran. Den (nästan) folkvalda presidenten kan förvisso fatta beslut. Men det är den icke folkvalda, religiösa ledaren – ayatollan – som sitter på den exekutiva makten. Då kvittar det vad som beslutas i demokratisk ordning.

Kom förresten inte och säg att klotterpolicyn inte är en religion. Klotterpolicyn bygger nämligen på en serie antaganden baserade på inget annat än övertygelse. Någon empiri som stödjer dess påstådda samband existerar inte. Det handlar bara om… tro.

Artikeln på Dagens Nyheter Plus finns tillgänglig i 24 timmar för icke-prenumeranter.