Att förstöra ett konstverk

Vad är egentligen en laglig graffitivägg? Ja, ett ställe där man får måla fritt, skulle ni kanske säga. Men när den första målningen på väggen är gjord, är det då ett problem att den målas över? Det menar Stockholmspolitikern Elias Granqvist (M).

2

Enligt Granqvist är det att förstöra ett konstverk att göra nästa målning, och så vidare, på den lagliga väggen. Och visst har han rätt, i något slags absolut mening. Men gör det något?

På sin blogg recenserade Elias Granqvist Jacob Kimvalls bok Noll tolerans i maj i år. Han skriver balanserat att graffiti är en ”ganska harmlös form av skadegörelse” och att ”det är tydligt att ändamålen inte alltid kan helga medlen” i kampen mot klotter.

Avslutningen förbryllar dock:

Som ett debattinlägg till försvar för graffitikonsten är dock boken motsägelsefull. Kimvall inleder den nämligen på sidan 3 med att berätta, hur han och två vänner själva förstör en graffitimuralmålning (min understrykning) som någon annan fullt tillåtet har skapat på en vägg utanför Norberg. Det får mig att fundera på vad han egentligen vill med sin bok.

Det här gjorde mig förvirrad. Kimvall beskriver i inledningen att han målat på den lagliga väggen i Norberg. Hur kan det rimligen utgöra ”förstörelse”? Debatten mellan mig och Elias Granqvist i kommentarsfältet känns minst sagt absurd.

Bland annat:

Elias: Jag har inte kritiserat Kimvall för att han målade på en laglig vägg. Min kritik mot honom beror på att han, när han gjorde det, med mening förstörde ett annat konstverk. När han själv förstör ett graffitikonstverk klingar hans kritik mot graffitimotståndarna dessutom falskt.

Jag: Men du har förstått att han använde den lagliga graffitiväggen på det sätt som den är avsedd att användas?

Elias: Ja,  det vet jag. Det betyder inte att jag behöver tycka att det är vettigt.

Blev ni klokare?

Med denna förvisso beundransvärda respekt för konsten behöver Stockholms första lagliga vägg bli åtskilliga mil lång om alla ska få en chans att respektera konsten enligt Granqvists modell. Jag ser fram emot beslutet i fullmäktige. Kanske kan väggen byggas som en labyrint av betong som successivt byggs ut efterhand som den fylls? Det vore spännande.

3