Vänstern kan få graffitipolitk

Vänsterpartiet kan få en samlad politik för lagliga graffitiväggar och mot kommunala nolltoleranser. Det föreslås i en motion till partikongressen som partistyrelsen ställer sig bakom.

Stockholms stads klotterpolicy är inte det enda kommunala policydokument som propagerar emot graffiti, laglig som olaglig. Policydokument finns i ungefär femton procent av landets kommuner, även om bara en del av dessa kan sägas motarbeta laglig graffiti.

Lagliga graffitiväggar verkar ligga i tiden eftersom sådana etableras på allt fler orter.

”Det är viktigt för oss socialister att visa att vi inte tolererar någon form av censur … Det är samtidigt viktigt att vi upprättar lagliga alternativ att utöva graffitikonst. En öppen vägg är aldrig en brottspreventiv åtgärd, utan en kultursatsning”, skriver förslagsställaren Mathias Leveborn, även medlem i Riksteaterföreningen Graffitifrämjandet, i motionen. Även Ann Mari Engel, vice ordförande i kulturnämnden i Stockholms stad har undertecknat motionen.

– Censuren av graffiti är en av vår tids största demokratiska övergrepp, säger Mathias Leveborn. Idag finns ett demokratiskt underskott i det offentliga rummet. Multinationella bolag bombarderar med reklam, samtidigt censureras alla medborgerliga uttryck som affischer och graffiti.

Att Vänsterpartiets styrelse ställt sig bakom motionen ökar chanserna för att den ska gå igenom. I så fall ska Vänsterpartiet utarbeta en central toleranspolicy när det gäller konst.

– Det här är en viktig demokratifråga. Nolltoleransen i exempelvis Stockholm har ju inte bara inneburit att det inte funnits lagliga väggar att måla på, utan det har bedrivits en censur från politiker mot konstformen som yttrat sig på olika sätt, säger riksdags- och partistyrelseledamoten Rossana Dinamarca.

Hon tycker att det vore bra om Vänsterpartiet fick en samlad politik på området.

–  Jag har personligen lyft frågor kring graffiti i riksdagen när jag satt i kulturutskottet, men partiet saknar en gemensam hållning i frågan och det bottnar säkert en del i att vi saknar kunskap om det.

Möjligheten att i förlängningen göra skillnad är relativt god, tror Rossana Dinamarca.

– Vi är ju med och styr i en hel del kommuner och även om vi inte har egen majoritet överallt så kan det finnas goda möjligheter för att få genomslag för det här.

Vänsterpartiets kongress äger rum den 10–12 januari.

Foto: Alex Pepperhill.