V fick toleranspolicy

Idag antog Vänsterpartiets kongress motionen om en toleranspolicy för graffiti och annan konst, som vi tidigare skrivit om.

– Censuren av graffiti är en av vår tids största demokratiska övergrepp, sa Mathias Leveborn till Gatukonst.se efter att motionen lämnades in.

– Idag finns ett demokratiskt underskott i det offentliga rummet. Multinationella bolag bombarderar med reklam, samtidigt censureras alla medborgerliga uttryck som affischer och graffiti.

Partistyrelseledamoten och riksdagsledamoten Rossana Dinamarca, var igår övertygad om att motionen skulle antas, och så blev det alltså. Därmed är Vänsterpartiet det första partiet med en policy mot så kallade nolltoleranser.

Riksdag och departement skriver också.