Fler klotterbrott i Stockholm

STATISTIK. Antalet anmälda klotterbrott ökar igen i Stockholm. 2012 syntes ett kraftigt trendbrott som var unikt för landet, men enligt preliminära siffror för 2013 är anmälningarna tillbaka på sin tidigare nivå. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet som Gatukonst.se har gått igenom.

Alla siffror är justerade efter folkmängd och anger antalet brott per 100 000 invånare. Detta gör siffrorna jämförbara både över tid och mellan kommuner.

Antalet anmälningar om klotterbrott i Stockholms stad ökade med 63% 2013 jämfört med året innan. Siffrorna är dock på inget sätt alarmerande eftersom 2012 var ett historiskt lågt år sett till antalet anmälningar. 2013 innebär en minskning med drygt 3% jämfört med 2011, och är bara marginellt högre än 2010. Bortsett från 2012 ligger alltså antalet anmälningar om klotterbrott stabilt på drygt 2 000 anmälningar per 100 000 invånare och år.

Över längre tid har dock antalet anmälningar i Stockholm ökat. Jämfört med 2006 anmäldes nästan dubbelt så många klotterbrott förra året.

I Göteborg minskade anmälningarna om klotter från en stabilt hög nivå med drastiska 38% under 2013. Även i Malmö sjönk antalet anmälningar kraftigt, med 17%. I Norrköping, som har jämförelsevis mycket få anmälningar om klotter, sjönk antalet anmälda brott från en redan låg nivå med hela 61%. Endast 43 brott per 100 000 invånare anmäldes i kommunen. I landet som helhet minskade klotteranmälningarna med 3%.

Sett över längre tid har anmälningarna i Sverige ökat. Sedan 2006 är ökningen 31%, men i både Malmö och Norrköping har klottret minskat jämfört med 2006, med 35% respektive 52%. I Göteborg har klotterbrotten, trots den kraftiga minskningen 2013, ökat med hela 176% jämfört med 2006.

Om det faktiskt går att utläsa något ur statistiken har debatterats genom åren. Vanligtvis motsvarar de flesta anmälningar att en klottersanering har gjorts. Då anmäler saneringsfirmorna brotten. Bara en mindre del handlar om gripanden. Om klotter inte saneras resulterar det därför inte heller i någon anmälan. En teori om avvikelsen för 2012 i Stockholm är därför att det drogs ner på saneringen under året, men det kan förstås också handla om ett tillfälligt ointresse för att måla utan lov.

Det finns inget stöd för att antalet anmälda brott skulle ha något att göra med till exempel förekomsten av lagliga väggar, vilket Malmö, Göteborg och Norrköping har, men däremot kan alltså frekvent och prioriterad sanering driva upp antalet anmälningar.

I en kommande artikel tittar vi närmre på statistiken för hela Stockholms län.