Fler och färre klotterbrott i Stockholms län

Klotterbrotten i Stockholms stad är tillbaka på sin vanliga nivå efter en drastisk minskning förra året. Men sett till hela Stockholms län går det både upp och ner. Det visar Gatukonst.ses genomgång av preliminär statistik för 2013 från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Vår genomgång av statistik över klotterbrott fortsätter (förra artikeln). Alla siffror som anges gäller per 100 000 invånare och är därmed jämförbara både mellan orter och över tid.

Totalt i Stockholms län ökade anmälningarna om klotter 2013 med 24% jämfört med 2012. Sedan toppåret 2009 har däremot en minskning skett med en tredjedel. Antalet anmälningar ligger dock fortsatt högt över vårt jämförelseår 2006 – jämfört med för sju år sedan är antalet anmälningar om klotter 46% fler per 100 000 invånare.

Flest antal klotterbrott anmäls i Stockholms stad även när siffrorna har justerats efter folkmängd. Här anmäldes 2 161 klotterbrott per 100 000 invånare, att jämföra med tabellens bottenkommuner Vaxholm, som 2013 helt saknar anmälningar och Nykvarn med 85 anmälningar per 100 000 invånare, eller bara 8 anmälda fall i absoluta tal.

I Sigtuna kommun, där en laglig graffitivägg finns, minskar anmälningarna successivt sedan 2008. Minskningen är nu hela 72%.

Det går inte att skönja någon generell linje för Stockholms län. I femton kommuner ökar antalet anmälningar 2013, i nio kommuner minskar de och i tre kommuner är det i stort sett oförändrat. Jämfört med 2006 ökar antalet anmälningarna i elva kommuner, i tretton minskar de och i tre är det oförändrat.

Nedan redovisas antalet anmälningar per 100 000 invånare i hela Stockholms län, sett per månad.

stockholmslanmanad