Var är Umeås riktiga civilkurage?

Attacken på Carolina Falkholt i Umeå kan endast förstås som en del av nolltoleransens ideologi och att hatet mot kvinnor som vill säga något med sin konst är accepterat. Kulturhuvudstadsåret Umeå 2014 har inte ens börjat men redan är det dags för Umeå att bekänna färg . Säkerhetschefen pratar om civilikurage hos mannen som attackerade konsten och konstnären.
Men var är det civilkurage som försvarar kvinnors rätt att utöva sin konst på offentliga platser utan att riskera att utsättas för våld?

I går attackerades Carolina Falkholt av en man medan hon målade en vagina på ett snöblock i centrala Umeå. Carolina är inbjuden att vara en del av invigningen av kulturhuvudstadsåret, Umeå 2014. Enligt gärningsmannen själv är det hela ett missförstånd eftersom han trodde att en person vandaliserade ett konstverk som beställts av kulturhuvustadsåret.  Till SVTs Västerbottenensnytt säger mannen att han såg en person som stod och sprejade och därför ingrep.

Den attackerande mannen har fått stort utrymme att förklara sig i media. Bland annat har han ringt till Västerbottenskuriren som förmedlat hans version utan fråga honom om det orimliga att attackera en person på gatan trots att vittnen enligt SVTs Västerbottensnytt uppfattat situationen som mycket hotfull.

De senaste veckorna har andra av Carolina Falkholts verk flitigt debatterats i nationell och internationell media. Nyköpings kommun drabbades av moralpanik och ville måla över verket Övermålning som de beställt till en skola. I Umeå har hennes målning Utopi de senaste dagarna diskuterats eftersom motivet Carolina avser att måla är en fitta.

– Jag tycker det är olämpligt att fläka ut ett könsorgan mitt i gatan, säger kristdemokraten Per-Martin Jonasson till SVT:s Västerbottensnytt.

Dan Lestander är en av curatorerna för invigningen av Umeå 2014. Till Gatukonst.se säger han att Carolina Falkholt är anlitad eftersom hennes konstnärskap är intressant för att hon målar graffiti men också på grund av att hon i sin konst länge arbetat med att utmana könsnormer.

– Hennes motiv med vaginor ställer frågan om hur man få synas och vad som får synas. I det offentliga rummet är det annars många fallosar och Carolinas konst utmanar det, säger Dan Lestander.

Umeå har även en handlingsplan som säger att Umeå kommun ska ”verka för att graffiti skall bli allmänt accepterad i samhället”. Dan Lestander ser graffitins temoporära tillstånd som något intressant i sig.

– Taggar brukar sprejas på hus och när taggarna tas bort står husen kvar. När graffiti målas på snö så har konstverket och det det målas på samma livslängd, säger Dan Lestander.

Carolina Falkholt Umeå2014 utopi

Carolina Falkholts verk Utopi i Umeå. Foto: Carolina Falkholt.

Nolltolerans är intolerans

Mannen som attackerade Carolina Falkholt är inte ensam. Hans förklaring att han trodde att någon vandaliserade en snöhög mitt i centrala Umeå bara för att han såg en sprayburk användas är endast möjlig att förstå och hävda i en nolltoleransideologi.

Mannen som attackerade Carolina Falkholt har därmed sällskap av den polis som hoppade på en person som målade graffiti lagligt på den öppna väggen vid Folkets park i Malmö, och klotterpolisen Dan Östman som i SVT i september 2011 deklarerade att det inte finns några lagliga väggar i Stockholm.

Nolltoleransen kriminaliserar graffitin som estetik och den kultur som omgärdar den. Jacob Kimvall har i boken Noll Tolerans, visat på hur nolltoleransen upprätthålls av offentliga aktörer som kommuner och polisen men också av vinstdrivande bevaknings- och saneringsbolag. Bolagen har ett stort egenintresse av att motarbeta graffiti som konstform och att omöjliggöra lagliga alternativ. På så sätt kan de fortsätta sanera och sälja bevakningstjänster.

Polisens intresse består i att vidmakthålla en lagstiftning och möjlighet att visitera unga som har pennor och sprayfärg eller annat konstnärsmaterial på sig. Polisen har flera gånger anmälts och kritiserats för att kränka den personliga integriteten av unga människor när de enbart utifrån klädsel visiterar personer. De menar att lagliga platser för graffiti omöjliggör visitering eftersom det då är möjligt att säga att det är dit man är på väg. Polisen vill därför utan lagstöd förbjuda laglig konstutövning. De är ivrigt påhejade av privata vinstintressen och intoleranta politiker.

Dessa intressen är endast förenliga om graffiti som konstform och graffitikulturen i sin helhet ses som ett problem och kriminaliseras. Tills nyligen hävdade Stockholms stad att graffiti är olagligt.

Carolina Falkholt Umå2014 dag

Carolina Falkholts verk Utopi i Umeå. Foto: Carolina Falkholt

Konsten under attack

Nolltoleransens logik att göra det legitimt att öppet kritisera och attackera konsten gör även gemensam sak med att ge sig på kvinnliga konstnärer som vill säga något i sin konst. Carolina Falkholt och Anna Odell är två kvinnliga konstnärer som blivit starkt ifrågasatta och upprördheten över deras konst och person har varit stor bland allmänhet och politiker.

– Det är klart att det är lite provocerande när kvinnor tar sig utrymme, kvinnorna är på frammarsch. Här är det konsten som bryter mark och som tar sig an den viktiga uppgiften att ställa de känsliga frågorna, säger Dan Lestander.

Umeå 2014 har hittills inte försvarat Carolina Falkholt eller hennes verk trots att en av de inbjudna konstnärerna har blivit attackerad på öppen gata för att den konst som uppfördes var utmanande och ifrågasättande. Säkerhetschef Magnus Locken säger istället till Aftonbladet att mannen som slagit och attackerat Carolina Falkholt använt sitt civilkurage och trott att han hindrat en person från att klottra.

Här faller säkerhetschefen in i nolltoleransens ideologi om att graffiti är kriminellt och gör inte det som han är anställd för att göra. En säkerhetschef borde rimligen försvarara både konstens och konstnärens rätt få utöva sin konst utan att bli attackerad av självutnämnda försvarare av förlegade könsnormer och en intolerant konstsyn.

Invigningen av Umeå 2014 har inte ens hunnit gå av stapeln men redan är det dags för Umeå att bekänna färg. En kulturhuvudstad värd namnet borde stå upp för konsten och de konstnärer de bjuder in, och inte bara se den som ett marknadsföringsevent där journalister bjuds på hotellnätter för att skriva positiva recensioner.

Attacken är inte bara en attack på konsten och Umeå som kulturhuvudstad, för som Carolina Falkholt själv säger till Aftonbladet,

– Ett slag mot en kvinna är ett slag mot alla kvinnor.