JO kritiserar klotterpolicyn

Stockholms stad gjorde fel när de nekade Riksteatern att annonsera för Art of the Streets på Kulturtavlorna. Det har Justitieombudsmannen, JO, kommit fram till.  Trafikkontoret förbjöd 2011 Riksteatern att annonsera på stadens kulturtavlor med motiveringen att det stred mot klotterpolicyn. JO konstaterar att staden inte kan hänvisa till klotterpolicyn och att beslutet därför är osakligt.  Staden kan därmed inte längre hänvisa till klotterpolicyn för att neka tillstånd utan att bryta mot grundlagen.
Frågan är nu vad politikerna i Stockholms stadshus ska göra med en policy de inte kan använda?

Riksteaterns event Art of The Streets anordnades 2010 – 2012 på Södra teatern och Kägelbanan i Stockholm. På sin hemsida beskriver  Riksteatern det som ”en satsning på urbana kulturyttringar, trender och unga målgrupper i tio svenska städer under tre år”. När Riksteatern ville annonsera på Stockohlms stads kulturtavlor 2011 nekades de med hänvisnng till att det bröt mot stadens klotterpolicy. Riksteatern nekades att annonsera även 2012 med hänvisning till att Trafikkontoret inte ville handlägga frågan.

Klotterpolicyn förbjuder annonsering

I ett mejl till Riksteatern 2011 hänvisade dåvarande enhetschefen och ansvarige för klotter på Trafikkontoret Claes Thunblad till klotterpolicyn.

Enligt stadens policy om att INTE medverka eller STÖDJA verksamheter eller evenemang som inte klart tar avstånd från klotter, olaglig graffiti eller liknande skadegörelse. Eller som kan väcka intresse enligt ovan, kan vi tyvärr inte godkänna bokningen på kulturtavlorna.

Beslutet fick stor uppmärksamhet i media och Claes Thunblad hänvisade upprepade gånger till stadens klotterpolicy. Till DN sa han 2011 att ”Det är inget konstigt alls. Från stadens sida har vi en tydlig nolltolerans när det gäller klotter och graffiti. Riksteatern kan göra vad de vill på sin egen mark, det har vi ingen makt över, även om vi från stadens sida är skeptiska till det här eventet. Men när det gäller stadens kulturtavlor så finns regler för vad som får förekomma där. Vi kan ju inte ha marknadsföring för ett graffitievent som vi så uttalat är emot”.

Stockholm stad JO anmäls

Riksteaterföreningen Graffitifrämjandet (GF) anmälde Claes Thunblad, Ulla Hamilton och Trafik- och renhållningsnämnden till JO eftersom beslutet uppenbart var osakligt och direkt riktat som en attack mot Riksteatern. GF menade också att andra som fått annonsera på kulturtavlorna haft liknande utformning och att också Moderna museet säljer konstnärsmaterial som kan användas för att klottra på stadens anläggningar.

I ett svar till JO förtydligar Stockholms stad orsaken till att förbjuda Riksteatern att annonsera och att det avgörande var ”affischens utformning, programmets innehåll”.

Stockholms stad hänvisar också till att det kommer ske försäljning av konstnärsmaterial i form av sprayburkar. Vilket är precis det trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) själv hänvisade till i en debattartikel  2011. Hon skrev då att ”Dessutom kommer Riksteatern att sälja sprayflaskor och sätta upp en klottervägg”. I samband med Art of The Streets krävde Moderaterna i Stockholm också att Rikstetern skulle riva sin privat ägda och lagliga vägg.

Gatukonst.se har senare rapporterat om att påståendet om att skadegörelsen ökade 2010 var fabricerat .

Idag säger Ulla Hamilton att hon  aldrig haft något emot graffiti. I en debatt i kommunfullmäktige 4 november 2013 säger Ulla Hamilton att  ”Jag har under alla dessa år sagt att jag inte har någonting som helst emot graffiti […]  Jag har ingenting emot graffitikonsten som sådan”.

Klotterpolicyns framtid oviss

JO underkänner Ulla Hamiltons och Stockhomls stads resonemang och konstaterar att klotterpolicyn inte kan användas som beslutsunderlag. Beslutet att neka Riksteatern att annonsera var osakligt och strider mot grundlagens bestämmelser.

Den grundlag JO hänvisar till är regeringsformen och 1 kapitel paragraf 9. Där det står att ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”

Stockholms stad har varit osakliga när de hänvisat till klotterpolicyn som är alldeles för generell. JO skriver i sitt beslut att ”Det är tveksamt om den generellt hållna policyn om klotter, olaglig graffiti och liknande skadegörelse kan läggas till grund för en bedömning av vilka annonser som ska tillåtas på kulturtavlorna”.

Även om JO endast har granskat ett specifikt fall bör beslutet innebära att klotterpolicyn inte kan ligga till grund för något beslut som rör tillståndsgivning över huvud taget. Stockholms stad kan alltså inte generellt hänvisa till klotterpolicyn för att neka tillstånd till att måla graffiti, upplåta lagliga väggar eller annonsera för graffitievenemang.

Frågan är nu vad politikerna i Stockholms stadshus ska göra med en klotterpolicy som de inte kan använda?

 

Läs hela JO: s beslut och kritiken mot Stockholms stad

Läs Stockholms stads klotterpolicy