Stockholms stad använder klotterpolicyn till att stoppa laglig graffiti

Stockholms klotterpolicy är anmäld  flera gånger.  Graffitifrämjandet har även anmält Stockholms stad för att ha nekats tillstånd att hålla en graffitiworkshop i Trafikkontorets brottsförebyggande projekt på Södermalm i Stockholm.

Gatukonst.se kan nu avslöja att Stockholms stad är anmäld till JO ytterligare en gång för att ha hänvisat till klotterpolicyn när de nekat tillstånd för graffiti. Även denna gång är det Graffitifrämjandet som står bakom anmälan av Trafikkontoret. Gatukonst.se har tidigare skrivit om hur Graffitifrämjandet fick rätt mot Stockholms stad som bröt mot grundlagen när Riksteatern förbjöds att annonsera på kommunens kulturtavlor.

Klotterpolicyn förbjuder ”graffiti i utomhusmiljö”

Det var 2012 som Stockholms stad nekade tillstånd för en workshop som Graffitifrämjandet ville anordna. Graffitifrämjandet skriver i anmälan att ”Av mejlet framgår att Trafikkontoret nekat tillstånd till en vägg att utöva konst på med hänvisning till att aktiviteten inte ”går i linje med Stadens anti-klotter policy [och] är för lik graffitimålning i utemiljön”.

Mötesplats Södermalm  anordnades av Trafikkontoret och var ett brottsförebyggande projekt där staden erbjöd allmänheten att under en dag få använda sig av skridskorinken på Medborgarplatsen i Stockholm. Bland annat ställdes krav på att aktiviteterna och mötena skulle vara ”fria från kommersiella, religiösa och partipolitiska inslag, öppna för alla och gratis för deltagarna”. Arrangören var även ansvarig för att ”följa lagar och regler och städa upp eventuellt skräp efter sig”.

Höga tjänstemän deltog i beslutet

Graffitifrämjandet skriver både i sin ansökan och i sin JO-anmälan att de tagit klart avstånd från klotter och olaglig graffiti och jobbar för lagliga alternativ. De hoppades därmed att inte bryta mot klotterpolicyn. De skriver också att de uppfyller de kriterier som staden satt upp för att få delta i Mötesplats Södermalm.

Av beslutet framgår att Trafikkontoret är väl medvetna om att det inte handlar om klotter eller olaglig graffiti. En person som heter Elin svarar på Trafikkontorets mejladress och  säger att hon ” naturligtvis förstår att det ni sysslar med är konst o inte klotter”.

Trots det avslår Trafikkontoret ansökan om att få ordna en workshop med graffiti med motiveringen att det strider mot klotterpolicyn eftersom det liknar ”graffitimålning i utemiljö”. Innan Elin skickade iväg beslutet har  hon ” stämt av med Staden”. Hon avser här mycket sannolikt dåvarande ansvarige för klotter Claes Thunblad och Mikael Freiman på Trafikkontoret som båda fick beslutet som kopia.

Klotterpolicyn förbjuder laglig graffiti

Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) har upprepade gånger gått ut och försvarat klotterpolicyn och menat att den endast gäller olaglig graffiti.

Trafikkontoret medger i sitt beslut att de vet om att det Graffitifrämjandet vill göra är konst och inte något olagligt. Trots det hänvisar de till klotterpolicyn och säger att den inte tillåter graffiti.

Stockholms stad använder klotterpolicyn till att förbjuda laglig konst och  graffiti och önskar Graffitifrämjandet ”lycka till på annat håll”.

Läs hela JO anmälan från Graffitifrämjandet