(FP) + (M): ”Muralkonst inte tillåtet i Stockholm”

Skärholmens stadsdelsnämnd har beslutat att ”muralkonst enligt klotterpolicyn inte är tillåtet”. Jan Jönsson (FP) är ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd och det lokala brottsförebyggande rådet. Han står först bakom projektet men ändrar sig och beslutar att muralkonst uppmuntrar till olaglig graffiti.

Folkpartiet och Moderaterna i Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholm, beslutade 22 augusti 2013 att ”muralkonst … enligt Stockholm stads klotterpolicy inte är tillåtet. Det är inte tillåtet att måla direkt på en offentlig vägg.” Oppositionen godkänner också skrivelsen men är fortsatt kritiska till den rigida tolkningen som tjänstemännen och den styrande Alliansen gör av klotterpolicyns paragraf 9.

Efterfrågar mer muralkonst

Rudy Espinoza (V) och Lorena Delgado (V) skrev i februari en motion i Skärholmens stadsdelsnämnd om att låta ungdomar få dekorera gångtunnlarna i området. De skriver att det skulle det vara ett sätt att ”få ungdomar och barn känna sig mer delaktiga samt uppskattade av samhället.”

Vänsterpartiet hänvisar också till ett yttrande från kulturförvaltningen där det står att stödjandet av legal gatukonst ”ger positiva bidrag till stadens offentliga miljöer och ger utlopp for unga stockholmares konstnärliga kreativitet”.

I februari lämnar en enig stadsdelsnämnd skrivelsen till tjänstemännen för behandling.

Trodde muralkonst var förenligt med klotterpolicyn

Sara Heppling Trygg är samhällsplanerare och tjänsteman på Skärholmens stadsdelsförvaltning. Till Gatukonst.se säger hon att projektet startades upp i tron att även muralmålningar var förenligt med klotterpolicyn.

– Folkpartiet liksom för övrigt alla partier i stadsdelsnämnden, ställde sig bakom att göra en muralmålning på lämplig plats i stadsdelen, säger kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) till Gatukonst.se.

södra sidan

Trafikkontoret: ”Muralkonst strider mot klotterpolicyn”

Men det är först när Trafikkontorets tjänstemän har synpunkter på muralkonsten som stadsdelsförvaltningen får reda på hur klotterpolicyn egentligen ska tolkas. Muralkonst tillåts inte.

Till Södra Sidan säger Adam Maquard projektledare för Skärholmens kommunikationsbyrå att de hade alla tillstånd av Trafikkontoret men att när ledningen fick veta så drog de tillbaka tillståndet. Detta stöds i dag av Sara Heppling Trygg.

– När Trafikkontorets tolkning av klotterpolicyn kom till förvaltningens kännedom lyftes synpunkterna in i ärendet som sedan gick upp i nämnden, säger Sara Heppling Trygg till Gatukonst.se.

Politikerna beslutar om återremiss

Trafikkontorets synpunkter skrivs okommenterade in i ärendet som går upp till politikerna i april.  Politikerna är kritiska och menar att ”stadsdelsförvaltningen tolkat klotterpolicyn onödigt rigid”.

Nämnden skickar tillbaka ärendet till tjänstemännen och ber dem att ”1. Definiera hur tolkningen av klotterpolicyn gjorts. 2. Hur muralkonst går emot stadens klotterpolicyn, när muralkonst görs … i samarbete med stadsdelsförvaltningen”.

I augusti får politikerna sitt svar: ” Förslagsställarna efterfrågar muralkonst vilket enligt Stockholm stads klotterpolicy inte är tillåtet. Det är inte tillåtet att måla direkt på en offentlig vägg. Det är däremot lagligt att sätta upp tavlor på offentliga väggar.”

Som grund för detta hänvisar tjänstemännen till klotterpolicyns paragraf 9.

1280px-Prinsens_galleri_Stadshuset_2012

Otillåten muralkonst i Prinsens galleri, Stockholms stadshus. Foto: (cc) Holger Ellgard.

Folkpartiet och Moderaterna i knät på Trafikkontoret

Oppositionen (V, MP och S) är fortsatt kritiska till hur klotterpolicyn tolkats.  I ett särskilt uttalande säger de att ”Svaret från stadsdelförvaltningen är tyvärr fortfarande inte helt komplett. Man hänvisar till stadens klotterpolicy men ger inga svar på varför paragraf nio inte är förenlig med legal tunnelkonst.”

Folkpartiet och Moderaterna godkänner utan synpunkter tolkningen av klotterpolicyn och hänvisningen till paragraf 9.  Jan Jönsson (FP) som tidigare varit positiv beslutar nu att projektet uppmuntrar till olaglig graffiti. Jan Jönsson är även ordförande i Skärholmens brottsföreyggande råd.

Det är Trafikkontorets synpunkter som avgör hur Jan Jönsson (FP) tillämpar klotterpolicyn när han beslutar att ”muralkonst inte är tillåtet i Stockholm.”

 

Gatukonst.se har försökt att få en kommentar från trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) som inte vill svara på frågan utan hänvisar till tjänstemännen på Trafikkontoret. På Trafikkontoret vill varken stabschef Fredrik Alfredsson eller någon annan i Trafikkontorets ledning svara på frågan om varför de anser att muralkonst inte är tillåtet och var detta finns beskrivet i klotterpolicyn.