Madeleine Sjöstedt (FP): ”sunt förnuft” grund för klotterpolicy

Madeleine Sjöstedt (FP) säger att klotterpolicyn grundas på ”sunt förnuft” och inte som lagen kräver, saklig kunskap. Hon säger också att det är tjänstemännens ansvar att följa hennes riktlinjer. Vilka dessa riktlinjer är vill hon inte svara på. Tjänstemännen hänvisar till att tolkningen av klotterpolicyn baseras på politikernas uttalanden.

I mars kommer politikerna att besluta om Stockholms stad ska anta en mer positiv attityd till gatukonst och graffiti. Mats Berglund (MP) har skrivit motionen och föreslår att klotterpolicyn ska omformuleras och att paragraf 9 ska strykas.

Som Gatukonst.se avslöjat har Ulla Hamilton (M) och Trafikkontoret lämnat ett felaktigt beslutsunderlag. Ansvarig politiker som ska svara på motionen är kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

Till Gatukonst.se säger Madeleine Sjöstedt att klotterpolicyn inte grundar sig på saklig och vetenskaplig grund utan på ”sunt förnuft”.

Varför olltolerans

Madeleine Sjöstedt (FP) är  ansvarig för klotterpolicyn men vill inte svara.

Madeleine Sjöstedt (FP) skyller på tjänstemännen

Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt  är en uttalad nolltoleransförespråkare och var mycket aktiv vid klotterpolicyns införande 2007.

Den 6 februari 2006  säger hon att hon är emot lagliga graffitiväggar eftersom att man då inte kan gripa ungdomar med sprayburkar eller annat konstnärsmaterial på sig.

I dag säger Madeleine Sjöstedt att klotterpolicyn och nolltoleransen endast gäller olaglig graffiti och skadegörelse. Att den används för att förbjuda laglig graffiti och gatukonst menar hon är tjänstemännens fel.

– Politiker sätter upp riktlinjer och policys som sedan stadens tjänstemän har att förhålla sig till. Att skriva en klotterpolicy är en sak, att få den att tillämpas och läsas på samma sätt av alla i en kommunal förvaltning med tiotusentals anställda är en annan, säger Madeleine Sjöstedt till Gatukonst.se.

Vilka riktlinjer Madeleine Sjöstedt givit till tjänstemännen vill hon inte svara på.

Klotterpolicyn förbjuder konst

Som kulturborgarråd har Madeleine Sjöstedt bland annat stängt ner den kommunala kulturskolans graffitikurser som hon kallade ”klotterskolor”. Hennes eget parti, Folkpartiet, har också beslutat att förbjuda muralkonst eftersom det strider mot klotterpolicyn.

Idag säger Madeleine Sjöstedt att ”staden genom policyn inte tar ställning till något särskilt estetiskt uttryck utan är en policy som ska förhindra skadegörelse av allmän eller privat egendom”. Kulturborgarrådets svar ifrågasätts av hennes egna tjänstemän som säger att det finns ”problem med tillämpningen av stadens policy”.

I januari 2011 förklarar stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund för ETC Stockholm varför den lagligt utförda graffitimålningen Fascinate strider mot klotterpolicyn.

– Den strider mot en klotterpolicy som är väldigt sträng, som säger att man överhuvudtaget inte får använda sig av graffiti som uttrycksmedel eftersom det uppmuntrar till olaglig verksamhet, säger Ann-Charlotte Backlund.

Gatukonst.se har tidigare avslöjat att Stockholms stad systematiskt hindrar laglig graffiti och gatukonst med hänvisning till klotterpolicyn.

policyn tar inte ställning

Madeleine Sjöstedt (FP) säger att klotterpolicyn inte gäller laglig graffiti eller konst.

Tillämpning baseras på politikernas uttalanden

Gatukonst.se har intervjuat alla förvaltningar som svarat på motionen. De säger att de måste följa klotterpolicyn men har svårt att svara på hur den ska tolkas. Istället hänvisar de till politikerna.

Mats Sylwan är utredare på kulturstrategiska staben och nämner inga riktlinjer som Kulturförvaltningen följer utan säger att tillämpningen av klotterpolicyn ändras beroende av hur politikerna uttalar sig.

– Exempel på att synen är mer flexibel idag är det faktum att flera ledande politiker uttalar sig mindre kategoriskt om nolltolerans mot graffiti, säger Mats Sylwan till Gatukonst.se.

Kulturförvaltningen vill inte ta ställning till motionens förslag eftersom ”förändringar av policyn…har så många politiska bottnar”. Tjänstemännen säger att klotterpolicyn gör deras myndighetsutövning politisk och hänvisar till politikerna.

– Dina övriga frågor är politiska och bör ställas till de politiker som beslutar om klotterpolicyn, säger Sara Heppling Trygg på Skärholmens stadsdelsförvaltning till Gatukonst.se.

”Sunt förnuft” och godtycke grund för klotterpolicyn

Madeleine Sjöstedt och Ulla Hamilton försvarar nolltoleransen och klotterpolicyn med att säga att ”klotter skapar otrygga miljöer”. Enligt grundlagen ska offentlig verksamhet vila på sakliga och opartiska grunder. JO kritiserade Stockholms stads användande av klotterpolicyn och kallade det ”godtyckligt” eftersom det inte var sakligt underbyggt och bröt mot grundlagen.

Vare sig Madeleine Sjöstedt eller tjänstemännen kan ge svar på om det finns ett vetenskapligt eller sakligt kunskapsunderlag för att påstå att klotter och olaglig graffiti skapar otrygga miljöer.

– Jag kan inte ge ett generellt och forskningsbaserat svar på om klotter och graffiti skapar otrygghet, säger Mats Sylwan till Gatukonst.se.

Till Gatukonst.se säger Madeleine Sjöstedt att hon inte baserar sitt påstående på saklig och vetenskaplig kunskap utan istället ”sunt förnuft”.

 

Foto högst upp: Fredrik Persson