Föreläsningar om graffiti på Stadsmuseet

Graffiti – konst, kriminalitet eller kulturarv?  Stockholmsforskningen arrangerar föreläsning och paneldiskussion i världens mesta nolltoleranta huvudstad.

Stockholms styrande politiker har beslutat att ålägga sina medborgare Europas hårdaste nolltolerans mot graffiti och gatukonst. Inte ens i diktaturens Minsk, Vitryssland, är graffiti förbjudet.

Med detta som utgångspunkt arrangerar Stockholmsforskningen föreläsning och paneldiskussion på Stockholms stadsmuseum i vår.

Ur programmet: Stockholms policy mot graffiti är en av de hårdaste i Europa. Enligt staden finns förbindelser med kriminalitet och otrygghet hos invånarna. Kritiker hävdar att icke sanktionerade kulturella uttryck snarare  bidrar till demokrati, mångfald och en levande stad. Vad får synas i offentligheten? Vad är skillnaden mellan konst och skadegörelse? Och kan graffiti ses som en del av stadens kulturarv? Välkommen till ett spännande samtal med forskare, utredare och utövare. Kom och gör din egen röst hörd!

Medverkande: Jacob Kimvall, konstvetare, Solveig Hollari, utredare på brå, Tomas Örn, doktorand och antikvarie och Tobias Barenthin Lindblad, gatukonstkännare.

Moderator: Erik Hannerz, sociolog.

Var och när?: Torsdagen den 20 mars 18.00-19.45. Stadsmuseet i Stockholm, Ryssgården, Slussen. Inträde 100 SEK.

Program flyer pdf