Det här stämmer inte, Hamilton!

FAKTAKOLL. Den 19 februari påstod Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad på sin blogg att 80% av Stockholmarna är negativa till graffiti i sitt bostadsområde. Det låter som en extremt hög siffra, så vi bestämde oss för att titta närmre på vad som kan ligga bakom den.

factSå här står det på Ulla Hamiltons blogg:

Under 2013 genomförde trafikkontoret en medborgarundersökning som bl a visade att mer än 80 procent är mycket eller ganska negativa till klotter/graffiti på fasader och andra allmänna platser i sitt bostadsområde samt på tunnelbanetåg/pendeltåg. Resultatet visar att det finns ett starkt stöd för det arbete som staden målmedvetet göt [sic] för att skapa en trygg miljö.

Den undersökning hon hänvisar till existerar dock inte. Däremot existerar den årliga medborgarundersökning som Stadsledningskontoret låter göra om stadsmiljön. Trafikkontoret hävdar i ett mail till Gatukonst.se att detta är den enda medborgarundersökning de varit inblandade i som tar upp frågor om klotter:

Den undersökning som finns är den som jag bifogar i detta mail, det kanske är den du redan har.

2013 ställdes totalt 30 frågor om bland annat renhållning, belysning, kultur – och klotter. De svarande får ta ställning till olika påståenden och säga om de är nöjda eller inte.

Graffiti nämns över huvud taget inte, vilket gör att svar om klotter lika gärna kan gälla hakkors som graffitimålningar. Och när det frågas om klotter, frågas det inte på det sätt Hamilton påstår. Tre påståenden som de svarande får ta ställning till gäller klotter: en om saneringsfrekvens och en om folk känner till hur de anmäler klotter. Kvar är då påståendet om klotter som störning:

I den stadsdel där jag bor ser jag inte mycket klotter som jag känner mig störd av.

En hög grad av nöjda svar innebär att klotter inte upplevs som ett problem. 69% är enligt undersökningen nöjda med mängden klotter som förekommer. Bara 14% är missnöjda. Trenden är dessutom att folk blir mer nöjda – för två år sedan höll bara 57% med om samma påstående, medan 23% upplevde störande klotter.

Namnlöst-1

Nöjdhet med mängden klotter säger ingenting om den faktiska mängden klotter. Den kan innebära att det finns lite eller inget klotter – men det kan också innebära att det finns massor av klotter, men att de boende faktiskt inte störs av det.

redSammanfattningsvis svarar alltså undersökningen inte alls på frågan som Ulla Hamilton tar upp – den säger ingenting alls om inställningen till klotter och graffiti nämns inte ens. Däremot visar den att klotter inte är ett stort problem för Stockholmarna.

Det kan visserligen vara ett kvitto på att folk är nöjda med politiken när nöjdheten ökar, men det är inte det Ulla Hamilton skriver på sin blogg. Något stöd i undersökningen för att påstå att 80 procent är negativa till klotter och graffiti i sitt bostadsområde och på tunnelbanan finns inte.

Ulla Hamilton får därför rött ljus i faktakollen.

Här finns undersökningen att läsa.