Erik Slottner (KD) vill ha censur

Erik Slottner (KD) säger att laglig och beställd konst som bryter mot klotterpolicyn ska kunna censureras. Idag används klotterpolicyn som ett verktyg för att censurera subkultur och konst, något som oppositionen varnade för redan 2007.

Kristdemokraterna säger ja till censur

Gatukonst.se har frågat alla partier i Stockholms stads kommunfullmäktige om de står bakom klotterpolicyn och nolltoleransen mot graffiti. Politikerna har bland annat fått frågor om hur de ser på beställd konst och om de kan tänka sig plocka ner och censurera konst om den bryter mot klotterpolicyn. Frågorna Gatukonst.se ställde löd:

Kan du tänka sig att plocka bort beställd muralkonst om den bryter mot Klotterpolicyn?
Kan du tänka sig att plocka bort och censurera konst om den bryter mot Klotterpolicyn?

Erik Slottner och Kristdemokraterna svarar ja på båda dessa frågor och säger till Gatukonst.se att han kan tänka sig att censurera och plocka bort konst om den bryter mot klotterpolicyn.

Detta gäller även om den beställda konsten skulle vara betald och utvald av Stockholm konst enligt enprocentsregeln eller ett kommunalt bolag.

Varnade för ”gummiparagraf”

Erik Slottner står bakom nolltoleransen mot graffiti och ser ”ingen anledning att ändra” paragraf nio. Paragrafen är ifrågasatt eftersom den anses leda till censur och godtycke när den tillämpas.

– Klotterpolicyn tar inte avstånd från graffiti utan mot klotter och olaglig graffiti, säger Erik Slottner till Gatukonst.se

När politikerna beslutade att anta klotterpolicyn 2007 varnade Miljöpartiet och Yvonne Ruwaida för att ”Orimliga tolkningsproblem skulle uppstå när man ska ta ställning till vilka verksamheter som punkt 9 syftar på. Därför bör denna punkt inte finnas med.” Även Vänsterpartiet och Ann-Margarethe Livh var kritiska och kallade paragraf nio en ”gummiparagraf”.

Efter flera år av klotterpolicyns tillämpning har det visat sig att de fått rätt. Trafikkontoret och Stockholms stad använder systematiskt klotterpolicyn till att förbjuda laglig graffiti och muralkonst. Justitieombudsmannen, JO, har i sitt beslut bekräftat farhågorna och kallat användningen ”godtycklig” eftersom den bröt mot grundlagen. Tjänstemännen vet inte hur de ska tolka policyn och Folkpartiet och Moderaterna har förbjudit all muralkonst.

Mats berglund (MP) har därför föreslagit att paragraf nio helt stryks eller ändras.

kathy bragg banksy

Banksy, hyllad i London men censurerad i Stockholm. Foto: Kathy Bragg, Flickr.

Även klotterpolicyn kan inspirera till klotter

Vad som inspirerar till klotter, skadegörelse och graffiti är inte enkelt att svara på. Jacob Kimvall är konstvetare och forskar på graffiti och gatukonst på Stockholms universitet. Till Gatukonst.se säger han att ”nästan all forskning visar på att graffiti är ett komplext fenomen som rymmer aspekter av kreativitet och lek, identitetsbyggande”.

– Nolltoleransen tycks bygga på en extremt enkel syn på vad som inspirerar till att måla, där varje positiv beskrivning av graffiti kan tänkas inspirera och varje negativ fungerar som avskräckande, säger Jacob Kimvall, doktorand på Stockohlms universitet till Gatukonst.se

Jacob Kimvall menar att även den negativa beskrivningen och den repressiva politiken som ligger bakom klotterpolicyn snarare har inspirerat till klotter och olaglig graffiti.

– Nolltoleransen kan vara direkt kontraproduktiv. I jämförelse med den internationella utvecklingen av graffiti så tyder mycket på att så är fallet. Stockholm är känt för bombing och tågmålningar, säger Jacob Kimvall, doktorand på Stockohlms universitet till Gatukonst.se.

Klotterpolicyn och nolltoleransen kan alltså själva väcka intresse för skadegörelse, olaglig graffiti och klotter. Att klotterpolicyn finns kan bryta mot klotterpolicyn.

Klotterpolicyn verktyg för censur

Det spelar ingen roll om det är graffiti, dans, olagligt eller lagligt utfört som ger upphov till intresset för klotter. Klotterpolicyn omfattar även politiskt föreningsliv och kommersiell verksamhet om det av Stockholms stad kan anses väcka intresse för eller leda till klotter.

Klotterpolicyn ger stora möjligheter för tjänstemän och politiker att utöva censur över laglig konst. Till Gatukonst.se säger Erik Slottner att han i dag inte ser någon anledning att ändra den policy som han vill använda för att censurera konst han inte tycker ska finnas i Stockholm.

Foto högst upp: Scharlotte Peppare